Jicht - algemeen

De huisarts/ specialist (orthopeed)/ fysiotherapeut heeft bij u vastgesteld dat er bij u sprake is van jicht.


Samenvatting

 • Zie filmpje op de website van 'gezondheidsplein' over jicht   


Kenmerken

 • Jicht is meestal gelokaliseerd in de grote teen. Mogelijk andere lokalisaties zijn enkel, knie, pols en elleboog.
 • Jicht ontstaat doordat er urinezuur 'neerslaat' in het gewricht in de vorm van kristallen. Dit kan gebeuren als er te veel urinezuur in het bloed zit. De kristallen veroorzaken de ontsteking en de pijn.
 • Het is belangrijk dat jicht in een vroeg stadium wordt behandeld en dat zo nodig blijvend medicijnen worden gebruikt, om nierbeschadiging en gewrichtsbeschadiging te voorkomen.
 • Herstel is er meestal binnen 3 weken.
 • Familieleden van mensen met jicht hebben een verhoogde kans om ook jicht te krijgen


Anatomie

Bekijk afbeeldingen met de fysiotherapeut


Mogelijke oorzaken

 • Onbekend
 • Factoren die een jichtaanval in gang kunnen zetten zijn: gebruik van (thiazide) plastabletten, alcoholgebruik, overmatig eiwitrijk voedsel, overgewicht, een operatie, koorts, een snelle vermagering en het stoten of verwonden van een gewricht

Bespreek samen met uw huisarts/ fysiotherapeut wat bij u de oorzaak is van de klachten


Mogelijke verschijnselen

 • Een plotselinge pijnaanval en een ontsteking in één gewricht
 • Pijn/ roodheid/ zwelling gewricht
 • Bewegingsbeperking in gewricht
 • Verstoorde spierbalans rond gewricht: verkorting spieren en krachtsvermindering spieren
 • Jichtknobbels (o.a. bij ellebogen, vingers, tenen en de buitenrand van de oorschelp)

Bespreek samen met uw fysiotherapeut welke verschijnselen bij u spelen.


Diagnose stellen

 • Bloed en urine onderzoek op urinezuur
 • Onderzoek door specialist, reumatoloog: Om met zekerheid vast te stellen of de ontsteking wordt veroorzaakt door neergeslagen kristallen, wordt soms via een naald een klein beetje vocht uit een ontstoken gewricht gehaald en onder de microscoop onderzocht.


Behandelaars die wat voor u kunnen betekenen

Fysiotherapeut

 • Inzicht in jicht
 • Behandeling pijn/ verminderen bewegingsangst
 • Optimaliseren beweeglijkheid, stabiliteit en spierkracht van het aangedane gewricht
 • Begeleiden bij problemen met jicht in relatie tot huishouden/ werk/ sport/ zelfverzorging
 • Nazorg: afspraken met meer tijd ertussen om het verloop te volgen.

Andere hulpverleners

 • Huisarts: diagnose stellen/ uitleg/ medicatie/ doorverwijzen. Zie ook de thuisarts: jicht 
 • Arbo arts: als de werkzaamheden van invloed zijn op de klachten of andersom
 • Specialist, orthopeed/ reumatoloog: onderzoek/ medicatie

Neem met uw huisarts/ fysiotherapeut door welke behandeling/ begeleiding zinvol is