Nienke Stam

9 jaar later

Het is december 2008, twee weken voor de kerst. Ik ben inmiddels 2 jaar afgestudeerd als verloskundige en werk nu ruim een jaar in Almere. Op mijn spreekuur zie ik een zwangere die de volgende dag uitgerekend is. Ze is al een paar dagen aan het ‘rommelen’. Weeën die komen en gaan, maar net niet…

Vrouw en man laten foto van echo zien

Succesvolle start Echocentrum

Zwangeren kunnen sinds een maand voor echo’s terecht in ons eigen Echocentrum. Inmiddels mochten we er al ruim 100 zwangeren verwelkomen. Zowel cliënten van onze eigen verloskundigenpraktijken als van andere praktijken weten het Echocentrum te vinden en zijn erg tevreden. De zwangeren ervaren het als een fijne omgeving, persoonlijke sfeer en vinden het prettig dat…

Trainingsgroep voor mensen die een CVA (beroerte) hebben doorgemaakt succes

Mensen die een CVA (beroerte) hebben gehad, hebben baat bij een goede begeleiding op het gebied van bewegen. In het revalidatietraject, dat bijvoorbeeld in de Trappenberg of Flevoburen plaatsvindt, wordt hier uitgebreid aandacht aan besteed. Ook na de revalidatie, in de chronische fase, kan het belangrijk zijn een behandeltraject te volgen. Bijvoorbeeld omdat mensen nog…