medicijnen inleveren

In 2018 opnieuw meer oude medicijnen ingeleverd

In maart 2017 startte Zorggroep Almere samen met Waterschap Zuiderzeeland, gemeente Almere en het Flevoziekenhuis een campagne voor inzameling van oude medicijnen. Met succes. In 2017 werd meteen vijf keer zoveel medicijnafval ingeleverd als in 2016 (ca. 6.600 kg). Het jaar daarop werd er nog meer ingeleverd (ruim 8.500 kg).