Judith

De herenclub

Met 9 mannelijke bewoners zitten we in Polderburen aan een grote tafel. Er is koffie, natuurlijk met iets lekkers erbij, de muziek staat aan. De herenclub is van start gegaan. Vóór corona begeleidde ik de maandelijkse herenlunch, nu hebben we de activiteit uitgebreid en komen we iedere 2 weken bij elkaar, met iedere keer weer…

Woonzorgcentrum Flora krijgt steeds verder vorm

Op het bijzondere terrein waar in 2022 de Floriade Expo wordt gehouden, ontwikkelt Zorggroep Almere het nieuwe woonzorgcentrum Flora. In dit unieke woonzorgcentrum, in de nieuwe wijk HORTUS, komen 130 mensen met dementie te wonen. Flora is nog volop in aanbouw. In deze fotoserie ziet u dat er hard gewerkt wordt. Niet zomaar een woonzorgcentrum Flora…

samenwerkingsagenda tekenen

Huisartsen van Almere en gemeente Almere ondertekenen Samenwerkingsagenda 2021/2022

De huisartsenpraktijken in Almere en gemeente Almere gaan op wijkniveau nog beter samenwerken. Om die ambitie om te zetten in daden hebben Veronique Bekendam, directeur huisartsenzorg en farmacie van Zorggroep Almere en tevens voorzitter van de Regionale Huisartsenorganisatie Almere (ReHA), en Jacko van der Meulen, afdelingsmanager Zorg en Welzijn Gemeente Almere, op maandag 21 juni…

Een patiënt wordt gevaccineerd

Uw vaccinatiebewijs op mijn.rivm.nl

Bent u door de huisarts gevaccineerd tegen corona en heeft u toen geen toestemming gegeven voor het delen van uw vaccinaties met het RIVM? Wilt u dit nu wel zodat u daarmee straks bij volledige vaccinatie een Digitaal Corona Certificaat kunt krijgen? Stuur dan een bericht aan uw huisarts via MijnGezondheid.net of via de MedGemak app…