Bij afhalen vanuit de kluis in de hal van het Flevoziekenhuis dient u rekening te houden met het volgende: het is voor u als klant niet altijd mogelijk om in te schatten of een pakje wel in de afhaalkluis geplaatst kan worden. De beslissing om een pakje wel of niet te plaatsen in de afhaalkluis ligt bij de apotheek. Hierbij spelen de volgende zaken een rol:

  • Het volume van een bepaalde verpakking. Soms zijn pakjes te groot voor de medicijnkluis
  • Het wel of niet gekoeld zijn van een product
  • Het wel of niet moeten betalen van een product
  • Het wel of niet behoren tot bepaalde geneesmiddelgroepen (waaronder opiaten)