Oude medicijnen? Lever ze in bij de apotheek

Lever oude medicijnen en medicijnresten in bij uw apotheek. Zo voorkomt u dat ze in het milieu komen en daar schade aanrichten. De apotheek regelt dat het materiaal centraal in Almere wordt verzameld. De gemeente zorgt er vervolgens voor dat het veilig en verantwoord wordt afgevoerd en vernietigd.

 

Waarom inleveren bij de apotheek?

Medicijnen en milieu zijn geen goede combinatie. Het is belangrijk om medicijnafval apart in te zamelen en op de juiste manier te laten vernietigen. Als oude medicijnen in het milieu komen, veroorzaken zij schade. Zuiveringsinstallaties breken medicijnen niet of onvoldoende af. Medicijnresten in het oppervlakte- en grondwater kunnen het leven van planten en dieren verstoren en uiteindelijk in het drinkwater terechtkomen. Dat is natuurlijk niet de bedoeling en mogelijk schadelijk voor mens en dier! Daarom is inzamelen belangrijk. Alle stoffen die niet in het milieu komen, hoeven er immers ook niet uitgehaald te worden.

Zo werkt het inzamelen in Almere

  • U levert uw oude medicijnen, medicijnresten en naalden in bij de apotheek in uw buurt. Bekijk de tips bij ‘Goed inleveren doet u zo’.
  • Uw apotheker zorgt ervoor dat het materiaal wordt afgeleverd op een centraal inzamelpunt in Almere.
  • Vanuit het centrale inzamelpunt gaat het afval naar de gemeente Almere. De gemeente zorgt dat het materiaal verantwoord wordt verwerkt door een gespecialiseerd bedrijf.
medicijnen inleveren

Goed inleveren doet u zo

  • Lever naalden en medicijnen gescheiden in bij de apotheek.
  • Doe de naalden in een naaldencontainer die u bij de apotheek heeft gekregen. Sluit de naaldencontainer goed af!
  • Zitten uw medicijnen in doosjes? Lever alleen de strips met pillen in. Kartonnen doosjes kunnen bij het oud papier.
  • Heeft u flesjes of tubes? Verwijder het etiket voor uw privacy.
  • Heeft u baxterrollen? Verwijder de pilletjes uit de zakjes, vanwege uw privacy.

 

Samen werken we aan een verantwoorde verwerking van oude medicijnen

De inzameling van oude medicijnen, medicijnresten en naalden is een gezamenlijk initiatief van Zorggroep Almere, de vrijgevestigde apotheken, de gemeente Almere en het Waterschap Zuiderzeeland. Het doel is milieubelasting door medicijnen zoveel mogelijk te beperken. Dat kan onder andere als oude medicijnen op een verantwoorde manier worden verwerkt. Helpt u ook mee?

Alle informatie samengevat in 15 vragen en antwoorden

Hier kunt u uw oude medicijnen inleveren

U kunt uw oude medicijnen, medicijnresten en naalden inleveren in elke apotheek in Almere.