U kunt uw herhaalrecept 24 uur per dag, 7 dagen per week telefonisch aanvragen. Hiervoor belt u de Receptenlijn.

Hoe werkt het?

  1. U belt naar de Receptenlijn. Het telefoonnummer dat u moet bellen, is afhankelijk van uw apotheek. In het overzicht hieronder ziet u welk nummer bij welke apotheek hoort. 
  2. Een stem vraagt u eerst uw geboortejaar (4 cijfers) en daarna uw herhaalnummer(s) in te vullen. Het herhaalnummer staat op het etiket van uw medicijn.
  3. Geef aan op welke locatie u het medicijn wilt afhalen. Dan is de bestelling afgerond.

Overzicht telefoonnummers Receptenlijn per apotheek

Apotheek Nummer Receptenlijn
Archipel 088 – 0800263
De Binder 088 – 0800264
De Boog 088 – 0800265
De Bouwmeester 088 – 0800267
Castrovalva 088 – 0800262
De Compagnie 088 – 0800266
Filmwijk 088 – 0800260
De Notekraker 088 – 0800268
Opmaat 088 – 0800269
Parkwijk 088 – 0800261
Prisma 088 – 0800270
De Schakel 088 – 0800271
De Spil 088 – 0800272
Vizier 088 – 0800273
Waterwijk 088 – 0800274