Gezond eten en drinken zijn voor ieder mens belangrijk. Mensen met COPD hebben vaak last van kortademigheid, waardoor de dagelijkse voedselinname meestal afneemt. Daarnaast hebben ze, vanwege hun ziektebeeld, een sterk verhoogde energiebehoefte en raken daardoor soms ondervoed. Zij hebben meer energie (=voeding) nodig dan zij innemen.

Goede BMI bij COPD

Uw gewicht hangt samen met uw lengte. Lange mensen zijn zwaarder zonder dat sprake is van overgewicht. Om een goede indruk te krijgen van uw gewicht gebruiken wij de Body Mass Index (BMI). We spreken van gezond gewicht bij een BMI tussen de 19 en 25. Daarboven is sprake van overgewicht, eronder spreken we van ondergewicht. Voor COPD-patiënten ligt een goede BMI tussen de 21 en 25.

Goede voeding bij astma

Voor mensen met astma gelden geen speciale richtlijnen. Gezond eten en drinken is belangrijk.

Meer weten over voeding en gezondheid?

Neem contact op met een diëtist van het zorgprogramma.