Heeft u corona gehad en daar complexe lichamelijke en psychosociale problemen aan overgehouden? Vraag uw arts dan om een verwijzing naar het Covid-19 Steunpunt.

Het Steunpunt is onderdeel van het Geriatrisch Expertisecentrum van Zorggroep Almere en is gevestigd in Polderburen. In het Steunpunt werken totaal zeven verschillende zorgverleners samen. Zo kunnen meerdere problemen tegelijk worden aangepakt. Een Gezondheidszorg-maatschappelijk werker voert het eerste gesprek met u. De specialist ouderengeneeskunde is altijd betrokken bij alle patiënten. Verder zijn de fysiotherapeut, logopedist, ergotherapeut, diëtist en GZ-psycholoog betrokken.

Hoe werkt het?

U krijgt een verwijzing voor het Covid-19 Steunpunt van de huisarts of andere arts. Vervolgens maakt u een afspraak voor het eerste gesprek. Dit gebeurt aan de hand van vragenlijsten die zijn ontwikkeld door de zeven verschillende zorgverleners. Na afloop van de intake wordt in overleg met u en eventueel de mantelzorger gestart met de behandelingen. U krijgt een vast contactpersoon. Elke maand overleggen de zorgverleners over de voortgang en brengen uw huisarts hiervan op de hoogte.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Heeft u gezondheidsproblemen nadat u corona heeft gehad? Vraag uw arts naar een doorverwijzing naar het Covid-19 Steunpunt. Wij helpen u graag.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u een patiënt doorverwijzen? Bel dan op maandag, woensdag of donderdag tussen 9.00 – 12.00 uur naar het secretariaat van het Covid-19 Steunpunt via telefoonnummer: 06 – 82 63 31 09. Of mail naar: covid19steunpunt@zorggroep-almere.nl.