Een plezierige invulling van uw dag

Woont u nog thuis maar kunt u bij het invullen van uw dag ondersteuning gebruiken? Dan bent u bij de dagactiviteiten van Zorggroep Almere aan het goede adres. Op verschillende locaties verspreid over Almere kunt u deelnemen aan activiteiten(programma’s). Uiteraard met professionele begeleiding en indien nodig, verzorging en behandeling.

Centraal staat wat voor u belangrijk is. Samen kijken we wat voor u passende dagbesteding is en op welke locatie dit mogelijk is. Dit kan bij u thuis zijn, op één vaste locatie zijn, maar het is ook mogelijk om erop uit te gaan met (individuele) begeleiding. Denk aan bezig zijn in de buitenlucht, wandelen en beweegoefeningen, geheugentraining en spellen, creatieve bezigheden etc. Op elke locatie wordt gezorgd voor een gezamenlijke lunch en ‘s ochtends en ’s middags is er koffie en thee.

Het doel van de dagactiviteiten is om mensen te ondersteunen bij het langer thuis wonen. Wij ondersteunen u bij (beweeg)activiteiten en bovenal bij het hebben van een prettige en passende daginvulling.

Uitgangspunt is om aan te sluiten bij uw wensen, behoeften en mogelijkheden. In dit overzicht ziet u wat er zoal geboden wordt.

Meer weten?

Bekijk de informatie op deze pagina of download onze brochure.

Heeft u nog vragen? Of wilt u zich opgeven voor de dagactiviteiten?

Bel dan met ons KlantServicePunt op telefoonnummer 036 545 4000 of mail naar klantadvies@zorggroep-almere.nl

Waar kunt u bij ons terecht?

De Club dagactiviteit

De Club

Dagactiviteiten De Club in De Toonladder is bestemd voor cliënten met dementie die thuis wonen. Zij krijgen een gestructureerd programma.

ontmoetingscentrum De Toonladder dagactiviteit

Ontmoetingscentrum Dementie

Het Ontmoetingscentrum Dementie is er voor mensen met lichte dementie en hun partner of mantelzorgers.

dagbehandeling de overloop

Het Havenhuis

Thuis wonen en toch gebruik maken van zorg, behandeling en ondersteuning. Dat kan in ‘Het Havenhuis’ in De Overloop.

De Kiekendief dagactiviteit

De Kiekendief

Hartelijk welkom bij de dagactiviteiten in De Kiekendief. U kunt bij ons meedoen aan de activiteiten, u krijgt persoonlijke begeleiding en ook voor warm eten wordt gezorgd.

Polderburen dagactiviteit

Polderburen - lichamelijke problemen

Polderburen biedt, speciaal voor Almeerders die lichamelijke problemen hebben, dagactiviteiten aan als aanvulling op de zorg die ze thuis krijgen.

dagactiviteiten1

Polderburen - voor dementie

Als u dementie heeft, wordt het moeilijker om thuis goed voor uzelf te zorgen. Polderburen organiseert voor u dan dagactiviteiten. U bent van harte welkom.

Wat bieden wij?

Bewegen (binnen en buiten)

Meer bewegen voor ouderen (binnen en buiten). U kunt bijvoorbeeld meedoen met Bewegen aan tafel, Tovertafel, Tuinactiviteiten, Bewegen met de Silvefit Alois, Binnen en buiten spellen: jeux de boule, biljarten, zithockey, tafeltennis, sjoelen, Beweegactiviteiten in combinatie met geheugentraining, Duohets, Wandelclub.

Doel:

Sociaal contact, meedoen, verbeteren en behouden mobiliteit en vaardigheden.

Activeren en stimuleren

Creatieve activiteiten, Geheugen training, Gezelschapsspellen, Beauty club, Koken/bakken, Muziek luisteren/maken/zingen, Beweegactiviteiten, Tv/film kijken, Activiteiten op de computer, Handwerken, Optredens bezoeken van muzikanten, Koren, Artiesten, Seizoensgebonden activiteiten, Tuinactiviteiten, Actualiteiten op tv volgen (Olympische spelen /WK-EK/etc.), Zorgkunst, Belevingsgerichte activiteiten, Buurtkas.

In overleg met u kunnen wij individuele hobby’s die u gewend was te doen aanbieden.

Doel:

Kunnen blijven doen wat u gewend was , activeren, sociaal contact, behouden van vaardigheden, eigen regie stimuleren.

Ondersteuning bij dagstructuur

Wij houden rekening met uw gewoonten, Vaste activiteiten op vaste tijden (indien gewenst), Individuele begeleiding thuis gericht op ondersteuning bij dagstructuur.

Doel:

Structuur, eigen regie versterken/behouden.

Eten en drinken

Gezamenlijke Warme of broodmaaltijd, Thema maaltijd, Samen koken/bakken, Boodschappen doen (winkel of markt), Uitstapje naar terras, of restaurant, Groei en bloei in de moestuin/kas, koken uit de moestuin/kas, Borrel uurtje, Kookclub.

Doel:

Structuur, gezonde voeding, sociaal contact, vaardigheden behouden, eigen regie stimuleren.

ADL en verpleegtechnische ondersteuning

Wij kunnen u ondersteunen bij het innemen of toedienen van uw meduactie, ADL handelingen, en zo nodig het gebruik van medische hulpmiddelen.

Individuele dagbesteding thuis

Onze dagbestedingscoaches kunnen ook bij u thuis komen om samen met u en eventueel uw naaste in gesprek te gaan over activiteiten die u thuis of in uw omgeving zou willen doen. Zij kan u hierbij adviseren , instructie geven en passende activiteiten met u uitproberen.

Logeren (respijtzorg)

Het is mogelijk om tijdelijk te logeren op een aantal locaties van Zorggroep Almere wanneer uw thuissituatie dit nodig heeft. Momenteel hebben wij 2 logeerbedden, dit gaan er meer worden. u kunt hierover in gesprek gaan met uw wijkverpleegkundige of persoonlijk begeleider(dementie).

Contact en Sociale participatie

Boodschappen/markt bezoek, Wandelen , Deelname aan activiteiten in de wijk/clubs in het buurthuis, Projecten met scholen bijv. de schoolmoestuin, Fietsen met duofiets/riksja, Lunchen/Terrasje, Koken uit de moestuin, Gespreksgroep.

Doel:

Sociaal contact/meedoen, geheugen trainen, vaardigheden versterken/behouden.

Hoe te regelen?

Om van de dagactiviteiten gebruik te kunnen maken heeft u een beschikking nodig vanuit de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) of vanuit de Wlz (Wet langdurige zorg) afhankelijk van de zwaarte van uw hulpvraag. Op deze site van de overheid vindt u meer informatie over wanneer u voor welke ondersteuning in aanmerking komt:

Wmo

U kunt ondersteuning vanuit de Wmo aanvragen bij het Wijkteam van de gemeente bij u in de buurt. Aan de hand van uw aanvraag en een daaropvolgend keukentafelgesprek, wordt ingeschat op welke ondersteuning u recht heeft. Halverwege 2018 zal de gemeente de beschikkingen behoorlijk veranderen. Nu krijgt u nog voor huishoudelijke hulp, individuele begeleiding en dagbesteding losse beschikkingen. Per half juli 2018 zullen deze beschikkingen gecombineerd worden in een gezamenlijk ondersteuningsprofiel. De gemeente hoopt hiermee te bereiken dat meer in samenhang naar de verschillende vormen van ondersteuning wordt gekeken en de behoeften van u als klant zo veel mogelijk centraal staan.

In dit filmpje van de gemeente Almere wordt er kort uitgelegd wat er verandert.

Wlz

Om voor ondersteuning vanuit de Wlz in aanmerking te komen, doet u een aanvraag bij het zorgkantoor, het Centrum indicatiestelling zorg. Met behulp van deze Wlz-check kunt u zelf kijken of u recht heeft op zorg en ondersteuning vanuit de Wlz: www.ciz.nl/wlz-check

Uw aanvraag kunt u online of via de post versturen.

Bent u in zorg bij de wijkverpleging of persoonlijk begeleider dementie van Zorggroep Almere? Zij kunnen u hierin goed adviseren.

Pgb

Zowel vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning als vanuit de Wet langdurige zorg is het mogelijk om voor een Persoonsgebonden budget (pgb) te kiezen. Met een pgb kunt u zelf uw ondersteuning regelen, bijvoorbeeld wanneer u vindt dat het gangbare aanbod niet aansluit bij uw behoeften. Er zijn wel een aantal voorwaarden verbonden om in aanmerking te komen voor een pgb, waaronder het maken van een uitvoeringsplan en het beschikken over bepaalde kennis en vaardigheden.

Zie voor meer informatie de website van de rijksoverheid:

Praktisch

Geen wachttijd

Onze locaties hebben in principe geen wachttijd, dus wanneer uw beschikking geregeld is, kunt u snel terecht. Het is uiteraard mogelijk om op één of meer locaties op de koffie/thee te komen om te zien of het bij u past.

Eigen bijdrage

Zowel voor ondersteuning vanuit de Wmo als vanuit de Wlz wordt er meestal een eigen bijdrage gevraagd, deze is afhankelijk van uw inkomen. Voor de eigen bijdrage bij een beschikking vanuit de Wmo, vindt u hier meer informatie: Voor u eigen bijdrage bij een beschikking vanuit de Wlz vindt u meer informatie op de website van het CIZ. De eigen bijdrage wordt geïnd door het Centraal Administratie kantoor (CAK).

Vervoer

Wilt u deelnemen aan de dagbehandeling en –activiteiten en heeft u vervoer nodig? Hoe u dit regelt is afhankelijk van het volgende:

  • Heeft u een indicatie voor dagbesteding vanuit de Wmo? Dan kunt u een indicatie voor vervoer aanvragen via het wijkteam, telefoonnummer 036-14036.
  • Heeft u een indicatie voor dagbehandeling of dagactiviteiten vanuit de Wlz? Dan kunt u via het CIZ een vergoeding aanvragen voor vervoer. Een voorwaarde is dat u niet zelfstandig kunt reizen met eigen of openbaar vervoer.