Alles is revalidatie

Adresgegevens

Meeresteinkade (achterkant Flevoziekenhuis)

E-mail adres

info.flevoburen@zorggroep-almere.nl

Telefoonnummer

T afdeling 2A : 06-238 23 847*
T afdeling 3A : 06-201 65 119*
T afdeling 3B : 06 – 226 14 753*

Opnameplanning 036 – 868 70 74 (bereikbaar op werkdagen van 09.00 – 14.00 uur)

* Wij vragen u vriendelijk na 10.00 uur ’s ochtends te bellen. Voor 10:00 uur kan het erg druk zijn.

Verwijzing

Om in aanmerking te komen voor revalidatie in Flevoburen, heeft u een verwijzing nodig van uw huisarts of specialist.

Uw zorgteam en uw behandelteam

Tijdens uw revalidatie krijgt u te maken met het zorgteam en het behandelteam.

Het zorgteam bestaat uit verpleegkundigen en verzorgenden, de gastvrouwen in ons restaurant en onze schoonmaakmedewerkers.

Het behandelteam bestaat uit diverse behandelaars: een fysiotherapeut, ergotherapeut, psycholoog, logopedist, diëtist en maatschappelijk werker.

Welke behandelaars deel uitmaken van uw behandelteam is afhankelijk van uw situatie en van uw revalidatiedoelen. Uw specialist ouderengeneeskunde zorgt voor een goede afstemming van uw revalidatieplan met uw zorg- en uw behandelteam.

Crisisopname

Bij een acute, ernstige (medische) ontregeling in uw thuissituatie kunt u tijdelijk in Flevoburen worden opgenomen. U krijgt dan tijdelijk zorg en behandeling met als doel: uw terugkeer naar huis. Dit noemen we ’kortdurend eerstelijns verblijf’. De huisarts bepaalt samen met de specialist ouderengeneeskunde of kortdurend eerstelijns verblijf nodig is. Het gaat hier niet om kwetsbare patiënten met dementie. Voor hen zijn andere voorzieningen binnen Zorggroep Almere.

De duur van de revalidatie verschilt sterk per persoon. Uw behandelaars stellen de duur van de revalidatie altijd samen met u vast.

Uw revalidatieprogramma verloopt in een aantal fasen:

 • opnamedag
 • observatiefase
 • behandelingsfase
 • ontslagfase
 • voortzetting van uw revalidatie thuis (indien nodig).

Opnamedag – uw kennismaking met Flevoburen

Op de dag van opname maakt een medewerker van het zorgteam u wegwijs op de afdeling en vertelt u meer over uw verblijf in Flevoburen. Als dat mogelijk is beginnen we meteen op uw opnamedag met uw revalidatie.

Observatiefase – revalidatieplan

Tijdens de observatiefase voeren diverse behandelaars van uw behandelteam onderzoek uit. Aan de hand van de resultaten van dit onderzoek en uw revalidatiedoelen stellen wij samen met u een revalidatieplan op. Dit revalidatieplan vormt de leidraad voor uw revalidatie. U heeft hierover gezamenlijk overleg met de specialist ouderengeneeskunde en een verpleegkundige / verzorgende. Ook uw familie betrekken we graag bij uw revalidatieproces, want zij blijven ook na uw ontslag bij u betrokken.

Behandelfasen – therapieën

In deze fase volgt u de therapieën uit uw revalidatieplan. Dit kunnen individuele therapieën en groepstherapieën zijn. Voorbeelden van therapieën zijn:

 • looptraining
 • geheugentraining
 • arm- en handtraining
 • taaltherapie
 • maaltijdtraining
 • training in het zelfstandig wassen en aankleden.

Voor een zo goed mogelijk resultaat is het belangrijk dat u alle therapiesessies volgt. Tijdens de sessies krijgt u oefeningen waarmee u zelf, samen met het zorgteam en eventueel uw mantelzorgers, aan de slag kunt.

Revalidatiedoelen en revalidatiegesprekken

Uw persoonlijke revalidatiedoelen vormen de basis voor het revalidatieprogramma. Het zorgteam stemt de voortgang van uw herstel regelmatig af met het behandelteam. Natuurlijk bespreken we dit met u tijdens de revalidatiegesprekken. Waar nodig passen we uw doelen aan.

Ontslagfase – terugkeer naar huis

Wanneer uw behandeldoelen bijna bereikt zijn, bereidt u uw terugkeer naar huis voor. Als u thuis veilig kunt functioneren en het therapieprogramma vanuit huis kunt volgen, komt er een eind aan uw verblijf in Flevoburen. We bekijken met elkaar welke zorg, behandelingen, hulpmiddelen en voorzieningen u thuis nodig heeft. Ook kunt u kiezen voor een ambulant revalidatieprogramma door de behandelaars van Flevoburen. Dit betekent dat uw revalidatieprogramma doorgaat terwijl u thuis bent. U komt dan regelmatig naar Flevoburen om aan uw revalidatiedoelen te werken. (Voor meer informatie, zie hieronder ‘ Poliklinische revalidatie – voortzetting van uw revalidatie thuis.) De specialist ouderengeneeskunde schrijft een ontslagbrief voor de huisarts. Ook krijgt u een medicatieoverdracht mee voor de apotheek.

Soms is terugkeer naar huis helaas niet meer mogelijk. In dat geval kijken we samen met u en uw mantelzorger naar een tijdelijke verblijfsplaats elders. Soms is dit een plek buiten Almere.

Heeft u een CVA heeft meegemaakt? Dan neemt de nazorgcoördinator van het CVA-netwerk Almere contact met u op om een afspraak te maken over de nazorg.

Het kan voorkomen dat uw verblijf in Flevoburen eindigt, terwijl uw revalidatie nog niet is afgerond. In dat geval adviseren uw behandelaars u om uw revalidatie in de polikliniek van Flevoburen voort te zetten. Uw revalidatieprogramma gaat dan door terwijl u thuis bent. Belangrijke voorwaarden hiervoor zijn:

 • dat u thuis veilig kunt functioneren,
 • dat u het therapieprogramma vanaf huis kunt volgen en
 • dat u in staat bent om naar Flevoburen te komen.

Uw arts bespreekt met u en uw naaste(n) welke zorg, behandelingen, hulpmiddelen en voorzieningen u thuis nodig heeft.

Wat houdt revalidatie op de polikliniek in?

U komt in aanmerking voor revalidatie in de polikliniek wanneer na uw revalidatieopname twee of meer behandelaren betrokken blijven bij uw revalidatie. Thuis revalideert u het beste! In uw eigen omgeving ervaart u namelijk hoe het gaat als u uw dagelijkse activiteiten weer oppakt. Problemen waar u met uw dagelijkse activiteiten tegenaan loopt, kunt u dan meteen bespreken met uw therapeuten. Zij bekijken hoe deze problemen het beste begeleid en behandeld kunnen worden. Tijdens het poliklinische behandelprogramma komt u twee dagen per week voor behandeling naar Flevoburen. Dit behandelprogramma duurt ongeveer zes weken.

Revalidatieprogramma

De poliklinische revalidatie sluit aan op de revalidatie die u hebt gekregen tijdens uw verblijf in Flevoburen. U heeft geregeld, eventueel samen met uw mantelzorger, een revalidatiegesprek met uw arts. Tijden dit gesprek bespreekt u de voortgang van uw revalidatie. Waar nodig worden de revalidatiedoelen aangepast.

Individuele therapieën en groepstherapieën

Op voorschrift van uw arts krijgt u individuele en groepstherapieën, zoals u ook gewend was tijdens uw opname in Flevoburen. Uw arts bespreekt met u voor welke therapieën u in aanmerking komt.

Uw zorgverzekeraar vergoedt uw opname en de poliklinische revalidatie. Daarom checken wij voorafgaand aan uw opname uw verzekering. U betaalt geen eigen bijdrage, wel een eigen risico. Heeft u hierover vragen, dan adviseren wij u om contact op te nemen met uw zorgverzekeraar.

Neem een kijkje en proef de sfeer

mensgerichtezorg

Film over onze mensgerichte zorg

In deze film vertellen medewerkers en bewoners over mensgerichte zorg in de woonzorgcentra van Zorggroep Almere.

Flevoburen foto van de gang

Rondleiding door het woonzorgcentrum

U kunt zelf virtueel door het woonzorgcentrum lopen. Klik op de foto om de 360-graden-tour te starten.

Helpt u ons mee in het geven van passende zorg?

Help mee als vrijwilliger

Vrijwilligers worden niet betaald, maar zijn onbetaalbaar! Ook in Flevoburen. Om onze cliënten passende zorg en aandacht te geven kunnen wij niet zonder vrijwilligers. Helpt u mee? Dikwijls hebben wij verschillende leuke vacatures voor vrijwilligerswerk. Meld u aan en help mee onze cliënten revalideren in een prettige en gastvrije omgeving.

Meer informatie

– “De verzorging is prima. Mijn moeder was voor de 2e keer in Flevoburen en had meerdere klachten.Ze kon niet alle medicatie verdragen, maar ze blijven zoeken naar een oplossing om het haar zo comfortabel mogelijk te maken. Veel dank voor de goede verzorging en communicatie met de familie.” –

Een vraag of bericht doorgeven?

 • Uw gegevens zullen niet worden gebruikt voor andere doeleinden en niet worden verstrekt aan derden. Uw gegevens kunnen te allen tijde weer worden verwijderd. Voor volledige informatie over het verwerken van uw gegevens zie ons privacy statement.
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.