Een echo, ook wel musculoskeletale echo genoemd, is een onderzoeksmethode naar mogelijke irritatie of schade van het weefsel rondom gewrichten in de ledematen. Hieronder leggen we uit hoe echografie in zijn werk gaat.

Echografie werkt door middel van geluidsgolven die terugkaatsen op de verschillende typen weefsels in het gewricht (spier, pees, bot en slijmbeurs). Daardoor kan hierin op beeld onderscheid gemaakt worden. De beelden worden direct beoordeeld door de onderzoeker. De geluidsgolven zijn niet hoorbaar of voelbaar.

Werkwijze

Na een kort vraaggesprek doet de therapeut indien nodig eerst een bewegingsonderzoek. Daarna wordt de echo gemaakt. Tijdens het onderzoek kunt u actief meehelpen door aan te geven wanneer en bij welke beweging de klachten toe- of afnemen. Met een duidelijk beeld van de irritatie of schade kan een specifiek behandelplan worden opgesteld. Hierdoor is het mogelijk om  gerichter te behandelen of zo nodig sneller door te verwijzen naar een specialist

Wat gebeurt er na het onderzoek?

Na het onderzoek krijgt u direct een korte uitleg. Er wordt een verslag met de uitslag verstuurd naar uw huisarts en eventueel uw behandelend fysiotherapeut.

Echografie is niet toepasbaar bij:

  • Klachten in de directe nabijheid van een pacemaker. Direct scannen op of in de buurt van een pacemaker kan deze mogelijk verstoren. Denk hierbij vooral aan het scannen aan de voorzijde van de schouder.
  • Obesitas (overgewicht). Dit kan in sommige gevallen het maken van een echo onbetrouwbaar maken. Door de absorptie van het geluid in het vetweefsel komt er niet genoeg informatie terug om een scherp beeld te vormen van het gewricht.

De echoscopisten in het Paramedisch Centrum doen geen hand- of voet-echo's.

U wordt geholpen door:

Fleur van Dam echografie Monique Collie echografie
Fleur van Dam Monique Colli Denis Lensen

Heeft u fysiotherapie nodig? Maak een afspraak.