Misschien heeft u het al gemerkt. Sinds enige tijd nemen we, als de planning het toestaat, meer tijd voor uw eerste bezoek aan de fysiotherapeut of oefentherapeut. Wij vinden het namelijk belangrijk voldoende tijd te hebben voor een gedegen onderzoek en dan direct te kunnen starten met de behandeling.

Tijdens het eerste bezoek aan onze fysiotherapeuten kunt u van ons het volgende verwachten:

  • een vraaggesprek over uw klacht;
  • een onderzoek na het vraaggesprek;
  • afstemming van het behandelplan en het behandeldoel met u;
  • uitgebreide uitleg over uw klacht, een deelbehandeling, een oefening of instructie.
    dd

Goed vastleggen belangrijk

Onderdeel van kwaliteit is het goed vastleggen van uw klacht in uw patiënten dossier. Ook daarvoor nemen we de tijd tijdens of direct na het eerste bezoek. Voor dit eerste bezoek rekenen we een verrichting ‘intake en onderzoek’ en een verrichting ‘behandeling’.

Vragenlijsten

Om uw klacht goed in beeld te krijgen wordt er gebruik gemaakt van vragenlijsten. Deze vragenlijsten kunnen helpen bij het stellen van de diagnose of helpen inventariseren bij welke activiteiten u de meeste hinder ondervindt.

Als het mogelijk is zullen we deze vragenlijsten voorafgaand aan uw bezoek per e-mail naar u toe sturen. De vragenlijsten zijn ook te vinden en te beantwoorden in onze Fysio ZGA app. De antwoorden komen direct in uw dossier en uw fysiotherapeut kan zich voorbereiden op uw bezoek en sneller overgaan tot de juiste behandeling,

Een aantal van de vragenlijsten wordt herhaald tijdens het behandeltraject. Om zoveel mogelijk tijd aan de eigenlijke behandeling te besteden is het handig om ook deze vragenlijsten via de app te beantwoorden.

De gegevens die u via de app of link invult worden veilig naar ons verzonden. Het systeem voldoet aan de strengste beveiligingseisen.

Kwaliteitsbewaking

De gegevens in uw dossier kunnen worden gebruikt voor kwaliteitsbewaking en kwaliteitsbevordering van onze fysiotherapeuten. Wij voeren interne controles uit, maar laten ons ook met regelmaat door anderen toetsen. Uitgebreidere informatie hierover is te vinden in onze algemene voorwaarden. Wilt u niet dat uw gegevens gebruikt worden, dan kunt u dat kenbaar maken bij uw behandelend therapeut.

Heeft u fysiotherapie nodig? Maak een afspraak.