Binnen Almere is een netwerk opgestart voor gespecialiseerde longfysiotherapeuten en oefentherapeuten. Het netwerk heet LoNA, Longfysiotherapie Netwerk Almere.

Binnen dit samenwerkingsverband van eerste- en tweedelijns fysiotherapeuten wordt kwalitatief hoogwaardige fysiotherapeutische zorg geboden aan mensen met longziekten zoals COPD en astma. Binnen de multidisciplinaire zorg werken netwerkleden ook samen met alle relevante zorgprofessionals.

Via de website van LoNA kunnen patiënten, verwijzers en overige zorgprofessionals erachter komen welke fysiotherapeuten aangesloten zijn bij het netwerk en waar men terecht kan voor gespecialiseerde longfysiotherapie.

Meer informatie: www.lonalmere.nl. Deze website gaat per 20 november, Wereld COPD dag, online.

Heeft u fysiotherapie nodig? Maak een afspraak.