Covid Revalidatie Training (CRT)

Als u ziek bent geweest door het coronavirus kunnen er verschillende restklachten blijven. Veel gehoorde restklachten zijn benauwdheid, niet kunnen doorademen, vermoeidheid en spier- en gewrichtsklachten. Ook kampen veel mensen na covid-19 met een blijvend gevoel van vermoeidheid en een verminderde conditie.

Fysiotherapie kan helpen bij het herstel. In Almere is met de verwijzers, huisartsen en specialisten uit het Flevoziekenhuis de afspraak gemaakt dat de herstelzorg wordt gedaan door fysiotherapeuten die zijn aangesloten zijn bij het LongNetwerk Almere. Deze therapeuten helpen mensen met longklachten.

Intake en behandeling

Tijdens het eerste gesprek (intake) bekijken we samen met u hoe u de ziekte heeft doorgemaakt en welke klachten u nog heeft. We lopen samen met u een aantal vragenlijsten door. Dit doen we onder andere om te kijken of u naast fysiotherapie/oefentherapie nog andere zorg nodig heeft. Bijvoorbeeld van de diëtist, de logopedist of de ergotherapeut. Samen met u komen we dan met tot een behandelplan. De behandeling kan bestaan uit conditietraining, spierkracht-training, omgaan met vermoeidheid/ dagindeling, ademhalingsoefeningen en ademspiertraining.

Samenwerking

Verschillende fysiotherapeuten, ergotherapeuten, diëtisten, logopedisten en psychologen zijn aangesloten bij het CERA, Corona Eerstelijns Revalidatie Almere. De verschillende hulpverleners hebben kennis van de laatste stand van zaken met betrekking tot de revalidatie na covid-19. Momenteel wordt steeds meer bekend over de gevolgen van het coronavirus. Het is een nieuw virus en de ‘gouden standaard’ voor de behandeling is er nog niet. De fysio- en oefentherapeuten leren van elkaar via het Longnetwerk Almere. Ook met de andere hulpverleners en de longartsen in het Flevoziekenhuis en de kaderarts is nauw contact om u de optimale zorg te kunnen bieden.

Angst en stressklachten

Na het doormaken van covid-19 kunnen ook angst- en stressklachten ontstaan. Voor het verminderen van deze klachten kunnen de psychosomatische fysiotherapeuten een rol spelen. Maar als dit onvoldoende is, wordt er ook samen gewerkt met het maatschappelijk werk of een psycholoog. Mogelijk is een behandeling met meerdere zorgverleners dan op zijn plek. Er wordt dan contact gezocht met het Covid-19 Steunpunt of een revalidatiecentrum.

Vergoeding van uw behandeling in de eerste lijn

Het Ministerie van Medische Zorg en Sport heeft een regeling getroffen voor vergoeding uit de basisverzekering voor herstelzorg na covid-19. Deze regeling houdt in dat er gebruik gemaakt kan worden van maximaal 50 behandelingen fysiotherapie/ oefentherapie en 8 uur ergotherapie en/of 7 uur diëtetiek in 6 maanden. Deze vergoeding kan eenmalig met 6 maanden verlengd worden na goedkeuring van een arts.

Er is wel een aantal voorwaarden aan deze vergoeding verbonden. Er moet een verwijzing zijn van een arts of specialist en als cliënt moet u toestemming geven voor het gebruik van de behandeldata. Er wordt namelijk wetenschappelijk onderzoek gedaan in verband met de revalidatie zorg na covid-19. U tekent tijdens de eerste behandeling hiervoor een toestemmingsformulier.

Specialisten

* Gespecialiseerd therapeut

Heeft u fysiotherapie nodig? Maak een afspraak.