Geriatrie fysiotherapie

De geriatrisch werkende fysiotherapeut behandelt mensen met een hoge biologische leeftijd die te maken hebben met complexe aandoeningen. De geriatrisch werkende fysiotherapeut kan ook ondersteunen bij bepaalde ziektebeelden zoals bijvoorbeeld de ziekte van Parkinson.

De fysiotherapeut werkt vanuit zijn specifieke kennis over de aandoening en de daarbij voorkomende problemen. De behandeling bestaat vooral uit oefentherapie, gericht op het verminderen van problemen bij het dagelijks bewegen en het stoppen van achteruitgang. Ook het adviseren  en begeleiden van gezinsleden en  mantelzorgers behoort tot de taken van de geriatrisch werkende fysiotherapeut. De ziektebeelden kunnen vaak als chronische ziekteworden aangemerkt, daarom wordt geriatrie fysiotherapie na 20 behandelingen in de meeste gevallen vergoed door de basisverzekering.

Neem voor het maken van een afspraak contact op met de receptie van Polderburen: (036) – 5485 650.

Specialisten

* Gespecialiseerd therapeut

Heeft u fysiotherapie nodig? Maak een afspraak.