Valpreventie

Bent u bang om te vallen? De fysiotherapeuten in de gezondheidscentra en de fysiotherapeuten van het Geriatrisch Expertisecentrum kunnen u helpen met valpreventie. Zij werken hiervoor met de producten van veiligheid.nl. In overleg met de behandelend arts maken de therapeuten een uitgebreide valanalyse. Alles wat invloed heeft op het valrisico wordt daarin meegenomen en op een lijst genoteerd. Aan de hand daarvan kijken de therapeuten op welke manier het risico op vallen voor u zoveel mogelijk beperkt kan worden. Dit wordt met u besproken en daarna doorgestuurd naar uw behandelend arts. Samen kijkt u hoe u de besproken maatregelen in praktijk kunt brengen. Heeft u de valanalyse al gedaan en kwam eruit dat valangst en/of een verminderde mobiliteit het risico op vallen voor u vergroten? Dan kunnen de fysiotherapeuten een uitgebreidere valrisico-test uitvoeren, die is gericht op balans, conditie en spierkracht. Aan de hand van deze testen stellen zij samen met u een behandelplan op of kijken of u past in één van onze valpreventieprogramma’s ‘Zicht op Evenwicht’ of het ‘Otago oefenprogramma’. Zicht op Evenwicht is vooral interessant als u wegens valangst activiteiten vermijdt. Centraal staat het aanpakken van deze valangst. Daarnaast is stimuleren van opnieuw oppakken van activiteiten een belangrijk onderdeel. Tijdens het Otago oefenprogramma wordt u aangeleerd welke oefeningen u op uw niveau thuis goed kunt uitvoeren om vallen te voorkomen.

Specialisten

* Gespecialiseerd therapeut

Heeft u fysiotherapie nodig? Maak een afspraak.