De eerste afspraak

Tijdens de eerste afspraak bij de fysiotherapeut maakt u kennis met uw fysiotherapeut en bespreekt u uw klachten. Meestal vindt er een lichamelijk onderzoek plaats. Samen met u stelt de therapeut een behandelplan op. De feitelijke behandeling  start bij de tweede afspraak.

Bent u niet door een arts verwezen naar de fysiotherapeut? Dan bestaat uw eerste afspraak vooral uit een screening. Hierin wordt gekeken of u in aanmerking komt voor verder fysiotherapeutisch onderzoek en/of behandeling. Zo niet, dan krijgt u het advies naar de huisarts te gaan.

Mogelijk vindt gedurende dezelfde screening ook verder onderzoek plaats, maar dit kan ook plaatsvinden op een volgende afspraak.

Belangrijk: neem bij elk bezoek aan de fysiotherapeut een handdoek mee.

Heeft u fysiotherapie nodig? Maak een afspraak.