Kwetsbare ouderen kunnen moeite hebben om zich aan te passen aan de veranderingen die het ouder worden met zich meebrengt. Hierdoor kunnen gedragsproblemen ontstaan.
Bepaalde ziektebeelden, zoals dementie of Parkinson, kunnen ervoor zorgen dat het gedrag van ouderen verandert. Zij worden bijvoorbeeld sneller boos of raken sneller overstuur, weigeren zorg, hebben ongeremd seksueel gedrag,  of zijn ’s nachts onrustig.

Het expertteam Kwetsbare ouderen, dat bestaat uit een team van behandelaren, kan u helpen. De behandelaren werken nauw met elkaar samen. Het team bestaat uit een Specialist ouderengeneeskunde, GZ-psycholoog en GZ-maatschappelijk werker.

De psycholoog doet samen met de Specialist ouderengeneeskunde en de GZ-maatschappelijk werker onderzoek naar de oorzaken van het gedrag. Hiervoor wordt met alle betrokken partijen gesproken. Hierbij kan ook gebruik worden gemaakt van vragenlijsten en/of neuropsychologische tests. Samen met u en/of uw partner stellen we een behandelplan op.

Specialist ouderengeneeskunde:

  • doet het consult of de mede-behandeling;
  • geeft telefonisch advies aan uw huisarts;
  • kan u medicijnen voorschrijven als dat nodig is voor uw behandeling.
In deze categorie zijn geen medewerkers gevonden.

GZ-Psycholoog:

  • psychologische behandeling, bijvoorbeeld cognitieve gedragstherapie. Daarbij wordt gekeken naar de achtergronden en het ontstaan van de gedragsproblemen en ligt de nadruk op gevoelens en emoties;
  • EMDR. Dit is een therapie die wordt toegepast bij het verwerken van nare en ingrijpende ervaringen;
  • doet mediatieve behandeling (teambegeleiding of begeleiding van systeem ten behoeve van de cliënt). Dit betekent dat we voor u belangrijke personen inschakelen bij uw behandeling.

GZ-Maatschappelijk werker

  • voert gesprekken met u en uw partner en/of andere mantelzorgers waarbij u informatie en uitleg krijgt over uw ziekte. In deze gesprekken krijgt u ook tips over hoe u met uw ziekte kunt om gaan;
  • Kan video Interventie begeleiding toepassen als de communicatie kan verbeteren. Bij problemen in de communicatie tussen uw partner / mantelzorger worden video-opnames gemaakt van de reacties tussen u beiden. Deze video wordt later besproken met uw partner/mantelzorger. Zo krijgen zij een beter begrip van uw veranderend gedrag. En zij krijgen begeleiding hoe zij zo goed mogelijk met u kunnen communiceren.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie ontvangen of weten hoe wij u kunnen helpen? Neem dan contact op met Lindy Hartman. U kunt haar bereiken op 036 – 545 42 44.