Een ergotherapeut behandelt cliënten, die als gevolg van een ziekte, trauma, beperking of handicap problemen hebben bij het doen van dagelijkse handelingen.

Een ergotherapeut helpt mensen om zo zelfstandig mogelijk te kunnen leven en deel te nemen aan het dagelijkse leven. De ergotherapeut onderzoekt in hoeverre u voor uzelf kunt zorgen, hoe u zich binnen- en buitenshuis verplaatst en uw vrijetijdsbesteding. Activiteiten die voor u belangrijk zijn, zijn het aanknopingspunt voor de behandeling. Indien nodig is worden hulpmiddelen ingezet zoals een rolstoel, aangepast bestek of hulpmiddelen die decubitus (doorligwonden) voorkomen en/of genezen. De ergotherapeut geeft ook gerichte adviezen aan verzorgend personeel en mantelzorgers.

Voor wie?

De ergotherapeuten van Zorggroep Almere behandelen cliënten die wonen, of tijdelijk opgenomen zijn, in Flevoburen of een van de woonzorgcentra van Zorggroep Almere. De ergotherapeut komt bij u langs op de afdeling. Daarnaast behandelen de ergotherapeuten ook cliënten die nog thuis wonen.

Verwijzing

Ergotherapeuten in het verpleeghuis werken op verwijzing van een specialist ouderengeneeskunde.

Vergoeding

Heeft u een indicatie voor opname in een verpleeghuis of op de revalidatieafdeling? Dan wordt de behandeling vergoed. Wilt u weten of uw behandeling wordt vergoed? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar.

Afspraak maken

U kunt contact opnemen met de ergotherapeuten van het Geriatrisch Expertisecentrum via:
Geriatrisch Expertisecentrum
Schietwilgsingel 2
1326 EN  ALMERE
Telefoon: (036) – 545 42 44

Ergotherapeuten van het Geriatrisch Expertisecentrum zijn:

  • Marije Achterberg
  • Nynke Bosman
  • Marnix Gatsma
  • Maartje Mast
  • Monika Ridder
  • Mariëlle Stoelinga
  • Lidy Wallenburg
  • Suzanne Kessels

Interessante websites