Het doel van het Otago oefenprogramma is het voorkomen van valongevallen bij ouderen. Dit door middel van verbetering van spierkracht en evenwicht.

Doelgroep

Zelfstandig wonende ouderen van 65 jaar en ouderen met een verhoogd valrisico. Het programma is ook zeer geschikt ouderen die al wat kwetsbaar zijn.

Aanpak

Het Otago oefenprogramma is een effectief oefenprogramma om valincidenten bij ouderen te voorkomen. Het programma bestaat uit een serie, in moeilijkheidsgraad toenemende, beenspierversterkende en evenwichtsoefeningen en een wandelschema. Het oefenschema wordt op het individu afgestemd.

Standaard bestaat het thuisoefenprogramma uit zes huisbezoeken per jaar, waarvan één intake en ca. elf telefonische gesprekken. Daarnaast kan het programma ook in groepsvorm plaatsvinden.

Waar?

Het groepsprogramma vind plaats in ons behandelcentrum op Schietwilgsingel 2, Almere (Polderburen). Het programma start bij voldoende aanmeldingen. Het privé programma zal in overleg thuis dan wel in ons behandelcentrum op Schietwilgsingel 2, Almere plaatsvinden.

Contact

Heeft u vragen of wilt u zich aanmelden dan kunt u dit doen door te mailen naar fysio.gec@zorggroep-almere.nl of te bellen met Arjan Stel op 06-46232446.

Vergoeding

De behandelingen worden vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Als sprake is van een chronische aandoening ,worden de eerste 20 behandelingen uit de aanvullende verzekering gedeclareerd. De daarop volgende behandelingen worden vanuit de basisverzekering gedeclareerd (vanaf de 21e behandeling). Hebt u geen aanvullende verzekering of is deze niet toereikend, dan zult u (een deel) zelf moeten betalen.