Met Zicht op Evenwicht:

  • bent u minder bezorgd om te vallen;
  • vermindert uw kans op vallen;
  • wordt u gestimuleerd om meer te gaan bewegen;
  • maakt u optimaal gebruik van uw eigen mogelijkheden;
  • leert u uw dagelijkse bezigheden stapsgewijs weer op te pakken;
  • krijgt u praktische tips om risico’s op vallen te verminderen;
  • kunt u ervaringen delen met medecursisten;
  • doet u eenvoudige oefeningen onder begeleiding van de cursusbegeleider.

Doelgroep

‘Zicht op Evenwicht’ is ontwikkeld voor zelfstandig wonende ouderen die bezorgd zijn om te vallen en daardoor activiteiten vermijden. Om te kunnen deelnemen aan de cursus moeten deelnemers zelfstandig kunnen staan en lopen, en geen zware cognitieve aandoeningen zoals dementie hebben.

Aanpak

Zicht op Evenwicht kan zowel in groepsvorm als individueel worden gevolgd. De groepscursus bestaat uit acht bijeenkomsten van elk twee uur. De individuele cursus bestaat uit drie huisbezoeken en vier telefonische gesprekken.

Waar?

Het groepsprogramma vindt plaats in ons behandelcentrum op Schietwilgsingel 2, Almere (Polderburen). Deze start bij voldoende aanmelding. Het privé-programma zal in overleg thuis dan wel in ons behandelcentrum op Schietwilgsingel 2, Almere plaatsvinden. 

Contact

Heeft u vragen of wil u zich aanmelden dan kunt u dit doen door te mailen naar fysio.gec@zorggroep-almere.nl of bellen met Paulien Quast op 06-55822793.

Vergoeding

De behandelingen worden vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Als sprake is van een chronische aandoening worden de eerste 20 behandelingen uit de aanvullende verzekering gedeclareerd. De daarop volgende behandelingen worden vanuit de basisverzekering gedeclareerd (vanaf de 21e behandeling). Heeft u geen aanvullende verzekering of is deze niet toereikend, dan zult u (een deel) zelf moeten betalen.Ook zijn er verzekeringen die preventieve programma’s (deels) vergoeden. Om te kijken wat de vergoeding voor u is kunt u het beste contact opnemen met uw verzekeraar.