Als Parkinson patiënt verdient u de beste zorg. Hiervoor is het belangrijk dat de betrokken behandelaars goed met elkaar samenwerken. Om ervoor te zorgen dat dit in Almere nog beter gebeurt, is het Parkinson Steunpunt opgericht.

Bij het Parkinson Steunpunt bent u in goede handen van de deskundige behandelaars van Zorggroep Almere. U kunt snel en gemakkelijk terecht met een verwijzing van uw huisarts of specialist.

Meerdere problemen, meerdere zorgverleners

Als Parkinsonpatiënt heeft u vaak gespecialiseerde behandeling en begeleiding nodig. De ziekte van Parkinson is een complexe aandoening waarbij u problemen kunt krijgen bij het uitvoeren van uw dagelijkse activiteiten. Voorbeelden hiervan zijn problemen met uw geheugen of met dagelijkse activiteiten als lopen, aankleden, spreken of eten. Ook is er vaak sprake van problemen bij de verwerking, voor patiënten en voor mantelzorgers. Juist omdat er veel problemen tegelijk zijn, zijn vaak meerdere zorgverleners betrokken bij de behandeling. Het is daarom belangrijk dat zorgverleners niet alleen deskundig zijn, maar ook de behandelingen die u krijgt goed op elkaar afstemmen. Dat is wat bij het Parkinson Steunpunt voorop staat.

Lees hier wat het Parkinson Steunpunt voor meneer Jansen kan betekenen.

Stap voor stap

De eerste stap is een intake om te ‘ontdekken’ wat de belangrijkste problemen zijn die u ervaart. Daar gaan we gelijk mee aan de slag. De betrokken behandelaren stemmen uw behandeling continu op elkaar af. Bij het Parkinson Steunpunt heeft iedere behandelaar een eigen aandachtsveld. Wij zijn allemaal aangesloten bij het landelijke ParkinsonNet.  Wij werken goed met elkaar, maar ook met uw huisarts/specialist en andere behandelaars van het ParkinsonNet samen. Wij gaan daarbij uit van wat u wilt bereiken. Daarbij is er aandacht voor goede zorg en behandeling, maar ook voor uw welzijn. En voor die van uw partner en andere mantelzorgers.

Behandelaars

De behandeling zelf vindt plaats op locatie Polderburen van Zorggroep Almere. Als het nodig is, komen wij u bij u aan huis. Bij het Parkinson Steunpunt vindt u de volgende behandelaars:
• Specialist ouderengeneeskunde
• Psycholoog
• Maatschappelijk werker
• Fysiotherapeut
• Ergotherapeut
• Logopedist
• Diëtist 

Aanmelden…en dan?

De verwijzing naar het Parkinson Steunpunt verloopt altijd via uw huisarts, praktijkondersteuner of Parkinson verpleegkundige of neuroloog. U neemt contact met ons op via Polderburen. Daar is het Parkinson Steunpunt gehuisvest. Wij plannen zo snel mogelijk, in ieder geval binnen twee weken, een intake met u en uw mantelzorger. De intake duurt ongeveer een uur. Er volgt een plan van aanpak, die bij u en alle betrokken behandelaren terecht komt. In overleg met u wordt een tijdpad gemaakt wanneer de verschillende behandelingen starten. Tussentijds vindt er regelmatig overleg tussen de betrokken behandelaren.

Meer informatie

U kunt de medewerkers van het Parkinson Steunpunt bereiken:
Geriatrisch Expertisecentrum,
Schietwilgsingel 2
1326 EN  ALMERE
telefoonnummer (036) – 545 42 44

Handige informatie

www.ParkinsonNet.nl
http://www.parkinson-vereniging.nl/