De psychologen van het Geriatrisch Expertisecentrum zijn gespecialiseerd in de ouderenzorg. Zij zijn bekend met de psychische problemen die samenhangen met het ouder worden.

Een psycholoog kan bijvoorbeeld worden ingeschakeld voor onderzoek naar uw gemoedstoestand, persoonlijkheid of naar het functioneren van uw geheugen en concentratie na een hersenbeschadiging (bijvoorbeeld na een beroerte). Vaak wordt de familie en/of verzorgers betrokken bij de behandeling en begeleiding.

Voor wie?

De psychologen van het Geriatrisch Expertisecentrum behandelen mensen die in één van de woonzorgcentra van Zorggroep Almere wonen, tijdelijk zijn opgenomen in Flevoburen en zelfstandig wonende cliënten. U kunt een psycholoog om hulp vragen als u merkt dat u geconfronteerd wordt met het ouder worden en ondersteuning nodig heeft.

Veel voorkomende psychische klachten zijn:

 • gevoelens van somberheid, depressiviteit;
 • angsten;
 • verwerkingsproblemen bijvoorbeeld door ziekte, verlies van een naaste of hetouder worden;
 • relatieproblemen bijvoorbeeld als gevolg van dementie of hersenaandoening.

Verwijzing

Woont u in een verpleeghuis? Dan kunt u de psycholoog zelf benaderen met uw vraag of via uw contactpersoon in de zorg. Woont u zelfstandig of in een verzorgingshuis dan heeft u een verwijzing nodig van uw huisarts.

Vergoeding

 • Behandeling van verpleeghuiscliënten is inbegrepen in het Zorgprofiel van de cliënt, dat vergoed wordt vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz).
 • Behandeling van cliënten in Flevoburen wordt vergoed via het Zorgzwaartepakket vanuit de Wlz of vanuit een DBC (Diagnose Behandel Combinatie).
 • Behandeling van cliënten in de eerste lijn wordt vergoed vanuit het basispakket van uw zorgverzekering. Multidisciplinaire behandeling van thuiswonende cliënten met dementie of een andere chronische aandoening wordt vergoed een behandelindicatie van het CIZ.

Afspraak maken

Uw behandeling vindt plaats op de afdeling psychologie in Polderburen of Flevoburen of bij u thuis.

U kunt een afspraak maken via:

Geriatrisch Expertisecentrum
Schietwilgsingel 2
1326 EN  ALMERE
Tel. (036) – 545 42 44

Psychologen van het Geriatrisch Expertisecentrum zijn:

 • Anneke van Beijnum
 • Annemeike Kuperus
 • Laira Donkersteeg
 • Lindy Hartman
 • Marijke Kokshoorn
 • Rachelle Misdom
 • Sabine van Dijk
 • Sabina Hienkens
 • Willemijn Rietkerk
 • Willeke Stein

Interessante websites

Kijk eens op onderstaande websites voor meer informatie: