Een specialist ouderengeneeskunde is een arts die gespecialiseerd is in de zorg voor kwetsbare ouderen en chronisch zieken met verschillende gezondheidsproblemen.

Voor een goede behandeling en begeleiding van deze mensen is specifieke kennis en ervaring nodig. De specialist werkt samen met een gespecialiseerd team van verzorgers, verpleegkundigen en behandelaars. Er is samenwerking met de huisarts en de wijkverpleging, het ziekenhuis en met hulpverleners zoals een psycholoog, fysiotherapeut of logopedist. De specialist ouderengeneeskunde is ook ervaren en deskundig in terminale en palliatieve zorg.

Voor wie?

De specialist ouderengeneeskunde behandelt (vooral oudere) chronisch zieken met meerdere gezondheidsproblemen die thuis wonen en complexe zorg nodig hebben. De specialist behandelt ook ouderen die in een verpleeghuis verblijven. Veel voorkomende ziekten zijn: dementie, beroerte, diabetes, COPD, ziekte van Parkinson, Multiple Sclerose, botontkalking, Korsakov en hartfalen. Er zijn ook cliënten die tijdelijk medische zorg nodig hebben. Bijvoorbeeld om te revalideren na een beroerte of na het krijgen van een nieuwe heup of knie. Ook bij deze patiënten is de specialist ouderengeneeskunde de behandelend arts.

Werkwijze

De specialist ouderengeneeskunde maakt allereerst een analyse gemaakt van de ervaren problemen. Daarbij wordt niet alleen naar de aanwezige ziekte(n) gekeken, maar óók naar de gevolgen hiervan. Wat betekent de ziekte voor het lichamelijk, geestelijk en sociaal functioneren? Aan de hand van de bevindingen wordt vervolgens samen met u (en uw naasten) een zorg- en behandelplan opgesteld. De aandacht ligt op alle gevolgen van de ziekte en de manier waarop u denkt dat uw ervaren kwaliteit van leven verbeterd kan worden. U wordt geïnformeerd als een onderzoek of behandeling in de gegeven situatie medisch niet zinvol is omdat het niets oplevert of te belastend is. In het plan worden afspraken over de behandeling en de rol van de diverse hulpverleners verwerkt, waarbij zowel uw wensen en verwachtingen als een deskundig medisch advies bepalend zijn. In de uitvoer van dit plan heeft de specialist ouderengeneeskunde een regisserende en coördinerende rol. Continuïteit van zorg met aandacht voor het behoud van eigen regie en autonomie blijft zo gewaarborgd.

Samenwerking

Steeds meer ouderen ondanks complexe medische problemen langer thuis wonen in plaats van dat ze verhuizen naar een verpleeghuis, zoals dat vroeger vaak het geval was. De specialist ouderengeneeskunde kan dan door de huisarts in consult worden gevraagd voor diagnostiek, behandeling, begeleiding, zorgproblemen en vragen die u ervaart. In deze gevallen is de huisarts de hoofdbehandelaar en werkt de specialist en het team nauw met de huisarts samen. Ook kan de specialist als medebehandelaar met de huisarts samenwerken waar het gaat om een medische behandeling.

Vergoeding

Wanneer de huisarts aan de specialist ouderengeneeskunde vraagt mee te denken of te behandelen, worden de kosten hiervan vergoed vanuit de zorgverzekering. Bij opname in het verpleeghuis vindt vergoeding plaats vanuit de Wlz (Wet langdurige zorg). Hiervoor geldt een inkomensafhankelijke eigen bijdrage.

 

Specialisten ouderengeneeskunde van het Geriatrisch Expertisecentrum zijn:

  • Heddy Arjumand
  • Jenneke Broersma
  • Anouk Hofstee
  • Diane Angenent
  • Carola van Teunenbroek

‘Bij Zorggroep Almere kan ik mij verder ontplooien’

diane angenent en heddy arjumand

“Ons werk is veelzijdig, innovatief en dynamisch”, vinden Diane Angenent en Heddy Arjumand, specialisten ouderengeneeskunde bij Zorggroep Almere.

Lees meer…

Medische vakgroep

De medische vakgroep van het Geriatrisch Expertisecentrum van Zorggroep Almere bestaat uit vijf specialisten ouderengeneeskunde, een specialist ouderengeneeskunde in opleiding en drie tot vier basisartsen. Regelmatig is er een huisarts in opleiding en een coassistent aanwezig.

Interessante websites