Naast de gezondheidszorg die Zorggroep Almere standaard aanbiedt, verhuurt gezondheidscentrum Castrovalva ook ruimte aan een zelfstandige hulpverleners. Zo vindt u nog meer hulpverleners bij elkaar onder één dak.

In gezondheidscentrum Castrovalva kunt u terecht voor:

De hulpverleners die een ruimte huren in het gezondheidscentrum zijn niet in dienst bij Zorggroep Almere. Zorggroep Almere is dan ook niet verantwoordelijk voor hun dienstverlening en de klachtenregeling is voor deze hulpverleners niet van toepassing.

 

Bloedonderzoek door Saltro

Als het nodig is vraagt uw huisarts bloedonderzoek of ander aanvullend onderzoek aan. Denk bijvoorbeeld aan een echo, longfunctiemeting of een hartfilmpje. U hoeft hiervoor niet ver van huis.

Op afspraak neemt een doktersassistente van Gezondheidscentrum Castrovalva bloed af. U kunt ook op bepaalde tijden zonder afspraak langskomen om bloed te laten prikken door diagnostisch centrum Saltro. U ontvangt de uitslag dan ook gewoon via uw huisarts. Saltro voert op diverse locaties in Almere ook aanvullend onderzoek uit.

Kijk hier waar en wanneer u terecht kunt voor bloedonderzoek en aanvullend onderzoek door Saltro.

 

Kinderdagverblijf Casa Capretti

Oud en jong, een perfecte combinatie. Daarom is kinderopvang Casa Capretti in Gezondheidscentrum Castrovalva gehuisvest. Casa Capretti is een kleinschalige kinder-opvang voor kinderen van 0 – 4 jaar.

Kinderdagverblijf Casa Capretti zit in het gebouw van Gezondheidscentrum Castrovalva in Tussen de Vaarten waar ook het woonzorgcentrum voor ouderen is gevestigd. Regelmatig worden er kleine activiteiten georganiseerd met de kinderen en ouderen die dat graag willen zoals: liedjes zingen, voorlezen, knutselen en een wandeling door de binnentuin.

De interacties die deze mensen met de kinderen hebben kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het doorbreken van het isolement waarin sommigen verkeren en biedt hun een vreugdevolle ervaring. De kinderen ervaren dat het leuk is om met de ouderen te spelen en de onvoorwaardelijke aandacht van hen heeft op de kinderen een rustgevend effect. Voor de kinderen maakt het contact met ouderen deel uit van hun sociale opvoeding.

Lees meer op de website van Casa Capretti.

 

Psycholoog/psychotherapeut

De klinisch psycholoog/psychotherapeut (BIG) van gezondheidscentrum Castrovalva is Mw. A. Tromp-Wever. Zij is maandag en dinsdag aanwezig.

Voor gesprekken bij de psycholoog heeft u een verwijzing nodig van uw huisarts. De gesprekken worden voor een groot deel vergoed door de zorgverzekeraar.

Contact
Voor het maken van een afspraak kunt u bellen met: 06-25058331. Tijdens spreekuren kunt u de voicemail inspreken. U wordt teruggebeld.
U kunt ook een e-mail sturen. Dit kan naar het e-maildres: ame.trompwever@kpnmail.nl.

 

Visio – expertise centrum voor slechtziende en blinde mensen

Met een visuele beperking blijft het goed mogelijk om zelfstandig te functioneren. Visio ondersteunt u bij het (opnieuw) leren benutten van uw mogelijkheden en het aanleren van vaardigheden. 

Veel slechtziende mensen hebben vragen op diverse terreinen zoals het niet meer kunnen lezen van post, krant en of ondertiteling TV, en andere alledaagse handelingen. Vragen over bijvoorbeeld verlichting, werken met laptop en tablet, op het gebied van mobiliteit, vrijetijdsbesteding, betaald werk of vrijwilligerswerk, maar ook hoe ga ik om met de verwerking en acceptatie. Samen met de cliënt gaan professionals van Visio op zoek naar passende adviezen/revalidatie trajecten.

Steunpunt
Een adviesmedewerker van Visio is elke week op maandag van 10:00 – 12:00 uur aanwezig op het steunpunt in gezondheidscentrum Castrovalva in Almere (onvoorziene omstandigheden voorbehouden). U kunt hier vrijblijvend binnenlopen voor informatie en advies. Hiervoor hoeft u vooraf geen afspraak te maken.

Voor specifieke vragen
Heeft u specifieke vragen? Bel dan voorafgaand aan uw bezoek met de afdeling advies in Amsterdam (zie contact onderaan deze pagina). Dan kan onze medewerker zich voorbereiden op uw bezoek of bijv. specifieke hulpmiddelen meenemen. U kunt zich ook ter plekke aanmelden voor onderzoek en begeleiding door Visio. Visio geeft op diverse locaties in Almere advies.

Kijk hier waar en wanneer u in Almere terecht kunt voor informatie en advies bij Visio (ook afwijkende data zijn hier te vinden)

Contact
Neem voor meer informatie en vragen contact op met de afdeling Advies in Amsterdam via 088 585 57 00 of amsterdam@visio.org.