Algemene gegevens

Telefoonnummer
(036) – 54 54 220


Openingstijden
08.00 – 17.00 uur

Inloopspreekuur

Wilt u graag een keer extra naar het consultatiebureau komen? Dan kunt u gebruikmaken van het inloopspreekuur. Hier kunt u bijvoorbeeld uw kind (laten) wegen of een vraag stellen over uw kind.

U kunt op de volgende tijden terecht voor het inloopspreekuur:

Tijdstip

Dag

12.00 – 12.30 uur dinsdag
12.00 – 12.30 uur donderdag

Telefonisch spreekuur

Voor een vraag over uw kind en voor het maken of verzetten van een afspraak kunt u gebruik maken van het telefonisch spreekuur. Dit doet u door op onderstaande tijden te bellen met de receptie van het gezondheidscentrum. U wordt dezelfde dag tussen 13.00 en 14.00 uur teruggebeld.

Tijdstip

Dag

08.00 – 12.00 uur maandag
08.00 – 12.00 uur dinsdag
80.00 – 12.00 uur woensdag
08.00 – 12.00 uur donderdag
08.00 – 12.00 uur vrijdag

Opvoedspreekuur

U kunt hiervoor een afspraak maken via de receptie van het gezondheidscentrum.

Het werk van de jeugdgezondheidszorg

De jeugdgezondheidszorg levert een belangrijke bijdrage aan het opgroeien en opvoeden van kinderen. Jeugdgezondheidszorg is preventieve zorg die wij gratis aanbieden. Ook wanneer u niet staat ingeschreven in ons gezondheidscentrum kunt u gebruik maken van de jeugdgezondheidszorg. Wij werken vraaggericht en spelen in op uw behoefte. Als ouder bent u vrij om aan te geven of en in welke vorm u gebruik wilt maken van onze diensten.

Team jeugdgezondheidszorg gezondheidscentrum De Binder

Arts jeugdgezondheidszorg

Solveig Zeisser

Jeugdverpleegkundigen

Marjolein van Weerd

Sandra van Dijk

Consultatiebureau-assistenten

Sandra Vermeulen

Claudia Wegman

Irma Medemblik