Als huisartsen van gezondheidscentrum De Compagnie willen we graag weten hoe cliënten onze zorg waarderen. Daarom doen we jaarlijks een klantervaringsonderzoek.   

2014

In april/mei 2014 hebben we cliënten van het gezondheidscentrum naar hun mening gevraagd. Van 20 procent van de ondervraagden kregen we een volledig ingevulde enquête terug.

Verbeterplan

De huisartsenpraktijk heeft deze uitkomsten met de Cliëntenraad besproken en gebruikt de gegevens om te werken aan verbetering. In overleg met de Cliëntenraad is een verbeterplan opgesteld. Kijk hier voor het verbeterplan.


Via deze weg willen wij alle deelnemers aan het tevredenheidsonderzoek hartelijk danken.

2013

In totaal hebben we 1.141 cliënten voor het onderzoek benaderd. Van 190 cliënten (17 procent) kregen we de ingevulde vragenlijst terug. Gemiddeld gaven de cliënten de totale zorg van de huisartsen van De Compagnie een 7,2.

Beoordeling op schaal van 1 tot en met 4

Naast het geven van een algemeen rapportcijfer over de geboden zorg beoordeelden de cliënten de zorg aan de hand van een aantal thema’s op een schaal van 1 tot en met 4. Hierbij stond 1 voor ‘Nooit’, 2 voor ‘Soms’, 3 voor ‘Meestal’ en 4 voor ‘Altijd’. Een voorbeeldvraag: Kon u op een door u gewenst moment een afspraak maken met de zorgverleners?

Resultaten van de belangrijkste thema’s:

Thema 

Beoordeling huisartsenpraktijk De Compagnie (schaal 1 t/m 4) 

Beoordeling alle huisartsenpraktijken Zorggroep Almere

Toegankelijkheid van de huisartsenpraktijk:  2.9  3.0
Assistente van de huisartsenpraktijk:   3.4    3.4
Bejegening door de huisarts:  3.7  3.7
Communicatie door de huisarts:  3.6  3.6
Zorg op maat door de huisarts:  3.1  3.2