Uit het klantervaringsonderzoek blijkt dat veel mensen behoefte hebben aan meer informatie over de geleverde zorg en de werkwijze van het gezondheidscentrum. Cliënten en de cliëntenraadsleden geven aan dat het hebben van achtergrondinformatie bij zal dragen aan het begrip over de werkwijze en procedures.


Ook in andere gezondheidscentra in Almere Buiten kwam dit punt naar voren. Om hierop in te spelen brengen we met ingang van 2015 twee maal per jaar vanuit de gezondheidscentra een nieuwsbrief uit voor heel Almere Buiten. Deze nieuwsbrief biedt onder meer feitelijke informatie over de centra (bijvoorbeeld telefoonnummers), achtergrondinformatie over de werkwijze van de huisartsen, uitleg over MijnGezondheid.net en gezondheidstips en -adviezen. De cliëntenraad draagt bij aan het schrijven van deze nieuwsbrieven.


Daarnaast worden de informatieschermen in de wachtruimtes actief ingezet om bovengenoemde informatie aan de cliënten te geven.