De praktijkondersteuner (voor lichamelijke klachten) van De Compagnie isThera Kooij-Hoppers.

Inmiddels is de plaats van een praktijkondersteuner van huisartsen in het gezondheidscentrum een bekend begrip. In ieder gezondheidscentrum bepalen de huisartsen welke specifieke taken de praktijkondersteuners uitvoeren.

Welke taken heeft de praktijkondersteuner?

In gezondheidscentrum De Compagnie is de belangrijkste taak van de praktijkondersteuner het geven van voorlichting, begeleiding en ondersteuning aan mensen met een chronische ziekte zoals diabetes of hoge bloeddruk, astma en COPD. Belangrijk hierbij is dat de praktijkondersteuner hier ook wat meer (consult)tijd voor krijgt zodat u alle zaken die met uw ziekte te maken hebben eens rustig kunt bespreken.
Daarnaast doet zij veel aan preventie, dat wil zeggen het opsporen van risicofactoren die kunnen leiden tot het ontwikkelen van hart- en vaatziekten en/of diabetes. Als er risicofactoren voor hart- en vaatziekten zijn geeft zij u hier uitleg over en overlegt met u hoe u dit risico kunt verminderen. Dit kan bijvoorbeeld zijn: het veranderen van uw leefstijl, stoppen met roken, afvallen of meer bewegen. Hierbij kan zij u helpen door samen met u een plan te bedenken hoe u dit kunt aanpakken

Soms is het toch nodig om met medicijnen het risico te verminderen. Ook dit is iets wat door de praktijkondersteuner kan worden ingezet en begeleid. Belangrijk om te weten is dat de praktijkondersteuner alles overlegt met uw huisarts en dat deze dan ook te allen tijde op de hoogte is van uw behandeling.

Praktijkondersteuners ggz

De praktijkondersteuner ggz is een hulpverlener in het gezondheidscentrum die is gespecialiseerd in psychische en psychiatrische klachten. De drempels zijn laag en de wachttijden kort. U kunt dus snel terecht. De praktijkondersteuner ggz werkt nauw samen met de huisarts. De praktijkondersteuners ggz van gezondheidscentrum De Compagnie zijn Anouschka de Jager en Gertina Blankestijn. Anouschka werkt op woensdag en donderdag. Gertina op donderdag.