Algemene gegevens

Telefoonnummer
(036) – 54 54 300

Openingstijden
maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur

Inloopspreekuur

Wilt u graag een keer extra naar het consultatiebureau komen? Dan kunt u gebruik maken van het inloopspreekuur. Hier kunt u bijvoorbeeld uw kind (laten) wegen of een vraag stellen over uw kind. Tijdens de inloopspreekuren is altijd een jeugdverpleegkundige aanwezig.

U kunt op de volgende tijden terecht voor het inloopspreekuur:

Tijdstip

Dag

12.00 – 12.30 uur maandag
12.00 – 12.30 uur dinsdag 
12.00 – 12.30 uur woensdag
12.00 – 12.30 uur vrijdag

 

Let wel: het inloopspreekuur op dinsdag 18 april 2017 gezondheidscentrum De Compagnie gaat niet door.

Op donderdag kunt u gebruikmaken van de inloopspreekuren in gezondheidscentrum De Binder van 12.00 – 12.30 uur.

Telefonisch spreekuur / Afspraken verzetten

Voor een vraag over uw kind en voor het maken of het verzetten van een afspraak kunt u gebruik maken van het telefonisch spreekuur. Dit doet u door te bellen met de receptie van het gezondheidscentrum voor 12.00 uur. U wordt dezelfde dag in de loop van de middag teruggebeld.
N.B. Het telefonisch- en inloopspreekuur is niet bedoeld voor medisch spoedeisende zaken. Hiervoor neemt u contact op met uw huisarts.

Het werk van de jeugdgezondheidszorg

De jeugdgezondheidszorg levert een belangrijke bijdrage aan het opgroeien en opvoeden van kinderen. Jeugdgezondheidszorg is preventieve zorg die wij gratis aanbieden. Ook wanneer u niet staat ingeschreven in ons gezondheidscentrum kunt u gebruik maken van de jeugdgezondheidszorg. Wij werken vraaggericht en spelen in op uw behoefte. Als ouder bent u vrij om aan te geven of en in welke vorm u gebruik wilt maken van onze diensten.

  • Klik hier voor meer informatie over jeugdgezondheidszorg in gezondheidscentrum De Compagnie
  • Lees hier meer over jeugdgezondheidszorg van Zorggroep Almere
  • Klik hier voor meer informatie over het Oké-punt

Team jeugdgezondheidszorg

Naam

Functie

Marleen Kerkhof Arts jeugdgezondheidszorg
Carissa van der Liet Arts jeugdgezondheidszorg
Marloes Oomkens Arts jeugdgezondheidszorg
Sandra van Dijk Jeugdverpleegkundige
Marion van Hardeveld Jeugdverpleegkundige
Marlou Aarding Jeugdverpleegkundige
Debby van Asselt Jeugdverpleegkundige
Danielle Onstwedder Jeugdverpleegkundige
Karen de Wit Assistente jeugdgezondheidzorg
Marja Loenen Assistente jeugdgezondheidszorg
Irma Medeblik Assistente jeugdgezondheidszorg
Claudia Wegman Assistente jeugdgezondheidszorg