Hielprikje/ gehoortest


Tussen de vierde en zevende dag na de geboorte van uw kind komt u voor het eerst in contact met de jeugdgezondheidszorg. De baby krijgt dan thuis een gehoortest en een hielprikje. Bij het hielprikje worden enkele druppels bloed afgenomen uit de hiel voor onderzoek op een aantal zeldzame, maar ernstige aandoeningen. Als deze aandoeningen op tijd worden opgespoord, zijn ze goed te behandelen. Een medewerker jeugdgezondheidszorg neemt contact met u op voor een afspraak over het hielprikje en de gehoortest.

 

Huisbezoek

Binnen twee weken na de geboorte van uw baby komt de jeugdverpleegkundige bij u thuis. Zij legt dan uit wat de jeugdgezondheidszorg (het consultatiebureau) voor u en uw kind kan betekenen, geeft informatie en beantwoordt uw vragen. Tevens bespreekt zij met u welke gegevens zij in het dossier van uw kind zal opnemen. Bij elk bezoek aan het consultatiebureau wordt dit dossier bijgewerkt.

Consultatiebureau

U bezoekt tijdens de baby- en peuterperiode meerdere keren het consultatiebureau voor een medisch of verpleegkundig consult. Deze bezoeken verlopen volgens een schema. Op verzoek van de ouders of op indicatie van een medewerker jeugdgezondheidszorg kan hiervan worden afgeweken. Het kan daardoor voorkomen dat u een keer extra komt of minder vaak een afspraak krijgt. Tijdens de bezoeken aan het consultatiebureau krijgt uw kind ook de vaccinaties volgens het Rijksvaccinatieprogramma .

Inloopspreekuur jeugdverpleegkundige

U kunt zonder afspraak langskomen op het inloopspreekuur van de jeugdverpleegkundige. U kunt dan uw kindje laten wegen en/of uw vragen stellen. U kunt langskomen op maandag, dinsdag, woendsdag, donderdag en vrijdag van 12.00 uur tot 12.30 uur. U kunt ook gebruik maken van de inloopspreekuren in een ander gezondheidscentrum.

 

Opvoedspreekuur

Het opvoedspreekuur is er voor ouders die vragen hebben over de opvoeding en opgroeien van hun kinderen. U kunt zich (telefonisch) aanmelden bij de receptie van het gezondheidscentrum. Wij bellen u dan terug voor het maken van een afspraak.

 

Stevig Ouderschap denkt mee

Voor gezinnen waar de opvoeding minder soepel loopt, is er vaak te weinig tijd op het consultatiebureau om de vragen te beantwoorden. Deze gezinnen bieden wij Stevig Ouderschap.  Er komt zes keer een jeugdverpleegkundige bij u thuis om naar u te luisteren, om met u te praten en om mee te denken.

 

Zorgcoördinatie

Vaak zijn meerdere instanties of disciplines bij een bepaalde jongere betrokken. Voor een goede begeleiding is het van belang dat hulpverleners dit in een vroeg stadium van elkaar weten. Ze kunnen dan informatie uitwisselen en hun krachten bundelen om het kind en de ouders te helpen. De jeugdgezondheidszorg speelt een centrale rol in de samenwerking en de zorgcoördinatie rond de kinderen. Voor meer informatie: www.samenwerkenvoordejeugd.nl