Naast de gezondheidszorg die Zorggroep Almere standaard aanbiedt, biedt gezondheidscentrum Opmaat ook onderdak aan zelfstandige hulpverleners.

Deze hulpverleners zijn niet in dienst van Zorggroep Almere. Zorggroep Almere is dan ook niet verantwoordelijk voor hun dienstverlening en de klachtenregeling is voor deze hulpverleners niet van toepassing.