Naast de gezondheidszorg die Zorggroep Almere standaard aanbiedt, verhuurt gezondheidscentrum Vizier ruimtes aan zelfstandige hulpverleners. Zo vindt u nog meer hulpverleners bij elkaar onder één dak. De intensieve samenwerkingsrelatie tussen de hulpverleners van de Zorggroep en de zelfstandige hulpverleners geeft gezondheidscentrum Vizier meerwaarde.

In gezondheidscentrum Vizier kunt u terecht voor:

De hulpverleners die een ruimte huren in het gezondheidscentrum zijn niet in dienst bij Zorggroep Almere. Zorggroep Almere is dan ook niet verantwoordelijk voor hun dienstverlening en de klachtenregeling is voor deze hulpverleners niet van toepassing.

Psychologenpraktijk Almere Poort

De Praktijk en werkwijze
Psychologenpraktijk Almere Poort is een praktijk voor eerstelijns psychologische hulpverlening aan volwassenen (18+). U kunt hier terecht wanneer u problemen ervaart in het dagelijks leven zoals angst, somberheid, spanningsklachten, verwerkingsproblemen, relatieproblemen, minderwaardigheidsgevoelens en studie- of arbeidsgerelateerde problemen.

Na aanmelding wordt u uitgenodigd voor een intakegesprek. Er wordt gestreefd naar een minimale wachttijd tussen aanmelding en intake. in het eerste gesprek zal aandacht worden besteedt aan uw klachten, u kunt uw verhaal vertellen en aangeven waaraan u wilt werken. Soms krijgt u een aantal vragenlijsten mee naar huis, met het verzoek ze in te vullen. Deze vragenlijsten zijn bedoeld om meer inzicht te krijgen in uw klachten en/of persoonlijkheid, zodat de behandeling daar beter op afgestemd kan worden. Nadat alle relevante informatie is verzameld zal in het tweede gesprek een behandelplan worden opgesteld. Hierin zullen het doel van de behandeling, de werkwijze en de duur worden vastgelegd. Gemiddeld zijn 5 tot 10 gesprekken voldoende om op eigen kracht verder te kunnen.

Vergoeding en verwijzing
Vanaf 1 januari 2008 wordt de behandeling van psychische klachten door Gezondheidszorgpsycholoog (en/of ELP) vergoed vanuit de basisverzekering van de Zorgverzekeringswet. Na verwijzing door de (huis)arts voor een eerstelijns behandeling bij een ELP/GZ-psycholoog krijgt u 8 sessies vergoed, waarvan u € 10 per sessie zelf betaalt. De aanvullende zorgpolissen van een aantal zorgverzekeraars voegen daar nog een aantal sessies aan toe. Zie daarvoor uw zorgpolis, het overzicht op www.nvvp.net > info voor cliënten of het overzicht op www.kiesbeter.nl.

Psycholoog
“Na afronding van mijn studie Klinische Psychologie (1997) aan de Universiteit van Amsterdam ben ik een aantal jaren werkzaam geweest in het forensische-psychologische werkveld met zowel jeugdigen als volwassenen. Daarnaast volgde ik de postdoctorale RINO opleiding tot Gezondheidspsycholoog. In 2003 ben ik me gaan toeleggen op de eerstelijnspsychologische hulpverlening. Ik ben gestart bij een praktijk in Purmerend en daarna in Huizen waar ik nu ook nog werkzaam ben. In de loop van mijn jaren als eerstelijnspsycholoog heb ik mij verder verdiept en bekwaamd in deze vorm van hulpverlening door bijscholing, intervisie en supervisie.
Als eerstelijnspsycholoog hanteer ik een goed onderbouwde en eclectische werkwijze. Ik maak vooral gebruik van technieken uit de cognitieve gedragstherapie en oplossingsgerichte therapie. Ook kunnen psycho-educatie en methoden uit de mindfulness benadering belangrijke onderdelen zijn van een behandeling. Tenslotte wordt EMDR (specifieke behandelmethode voor psychotrauma) toegepast voor traumagerelateerde problematiek. In het contact met mijn cliënten hecht ik groot belang aan een persoonlijke benadering. Ik werk graag in nauwe samenwerking en probeer zorgvuldig aan te sluiten op de hulpvraag van mijn cliënt. Naast het werken aan de actuele klachten heb ik ook aandacht voor de oorzaak ervan en de vraag hoe in de toekomst dergelijke klachten voorkomen kunnen worden. Waar het mij om gaat is dat de kwaliteit van leven van de cliënt zowel op de korte- als op de lange termijn verbetert. Behandelingen zijn kort- of middellang (tussen de 2 en 15 contacten). Indien meer intensieve hulp nodig is en/of een andere vorm van hulpverlening, dan zal ik hierin de cliënt adviseren en begeleiden. Ik streeft naar een goede afstemming van zorg met andere hulpverleners.

Aanmelding
U kunt zich telefonisch of per mail aanmelden bij:

Psychologenpraktijk Almere Poort
p/a Gezondheidscentrum Vizier
Duitslandstraat 1a (begane grond)
1363 BG  ALMERE
Telefoon: 06-510 121 20
E-mail: praktijk@psymere.nl

 

Tandartsprakijk Tandzorg op Maat

U kunt in Vizier terecht bij Tandzorg Almere-Poort. Een inschrijfformulier kunt u ophalen in het gezondheidscentrum of telefonisch contact opnemen: (036) – 5397880 of een e-mail sturen naar: vizier@tandzorgopmaat.nl

Contactgegevens
Tandzorg Almere-Poort bv
Duitslandstraat 3
1363 BG  ALMERE
036-539 78 80
vizier@tandzorgopmaat.nl

 

Diëtistenpraktijk NutriCentrum

NutriCentrum is een diëtistenpraktijk waarbij de focus niet alleen is gericht op voedings- en dieetadvies maar ook op leefstijlcoaching. De diëtisten/leefstijlcoaches van NutriCentrum helpen volwassenen en kinderen stap voor stap bij het bereiken van een betere gezondheid. Wij zijn gespecialiseerd in voeding bij:

  • hart- en vaatziekten (o.m. verhoogd cholesterol en hoge bloeddruk)
  • diabetes type 2 (suikerziekte)
  • overgewicht/obesitas
  • ondervoeding
  • koemelkallergie/lactose-intolerantie
  • glutenallergie

Contactgegevens

NutriCentrum
Duitslandstraat 1
1363 BG  ALMERE
088 500 20 70
info@nutricentrum.nl
www.nutricentrum.nl