In sommige huisartsenpraktijken van Zorggroep Almere werkt een physician assistant. De physician assistant is een hoog opgeleide medische professional, die bepaalde medische en organisatorische taken van de huisarts overneemt.

Hierdoor wordt de huisarts ontlast en de kwaliteit en continuiteit van zorg verbetert. De physician assistant voert binnen de huisartsenzorg alle medische handelingen uit die de superviserende arts gedelegeerd heeft. Zij werkt altijd onder supervisie van een huisarts en functioneert binnen de afspraken met het huisartsenteam.

Taken van de physician assistant:

  • de physician assistant houdt spreekuur voor allerlei soorten klachten en aandoeningen;
  • is bevoegd om medicijnen uit te schrijven en te verwijzen naar andere hulpverleners zoals de specialist in het ziekenhuis;
  • het geven van eerste hulp;
  • uitvoeren van kleine chirurgische ingrepen;
  • zorgverlening aan chronisch zieken;
  • voorlichting geven aan patiënten en hun naasten;
  • coördinatie van medische zorg.