In de huisartsenpraktijk van onze gezondheidscentra werken praktijkondersteuners, ook wel bekend als POH (PraktijkOndersteuner Huisartsenzorg). Wat is hun functie?

Er zijn twee soorten praktijkondersteuner: de praktijkondersteuner somatiek (lichamelijke klachten) en de praktijkondersteuner geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Hieronder beschrijven we de rol van de praktijkondersteuner somatiek.
Informatie over de praktijkondersteuner GGZ vindt u hier.

 

Ondersteunen en aanvullen

De praktijkondersteuner is een zorgverlener, speciaal opgeleid om de huisarts te ondersteunen en aan te vullen. De meeste taken van de praktijkondersteuner liggen op het gebied van chronische aandoeningen, zoals diabetes, astma en COPD. Het aantal patiënten met een chronische aandoening is de laatste jaren sterk gestegen. De toenemende vergrijzing vraagt ook meer van de huisarts. Ouderen blijven langer zelfstandig wonen en het ziekenhuisbeleid is erop gericht om patiënten eerder te ontslaan.

Welke taken heeft de praktijkondersteuner?

Om de huisartsen te ontlasten neemt de praktijkondersteuner een aantal taken over van de huisarts. Deze taken voert de praktijkondersteuner zelfstandig uit in de vorm van spreekuren, huisbezoeken, voorlichting en instructie. Een paar voorbeelden:

  • Controles van patiënten met diabetes, astma en chronische bronchitis, en longemfyseem (COPD).
  • Het behandelen van een verhoogde bloeddruk.
  • Begeleiding bij obesitas.
  • Het opsporen en behandelen van mensen die risico lopen op hart- en vaatziekten.
  • Ouderenzorg.
  • Bezoeken van patiënten in het ziekenhuis of thuis na ontslag.
  • Begeleiden bij stoppen met roken.
  • Het samen met de huisarts begeleiden van mensen in hun laatste levensfase.