Uw verzekeraar stuurt u regelmatig een overzicht van de kosten die u heeft gemaakt voor het gebruik van de gezondheidszorg. U krijgt zo inzicht in de kosten en kunt controleren wat uw zorgverlener declareert. Voor de huisartsenzorg wordt voor iedereen kosten gedeclareerd, ook als u geen gebruik maakt van de zorg. Daarom willen we u informeren over de reden hiervoor.

 

Declaraties en kosten huisartsenzorg

 

A. Beschikbaarheid via abonnementstarief, per kwartaal, per ingeschreven patiënt

Alle verzekerden staan vanaf hun geboorte ingeschreven bij een huisartsenpraktijk. De verzekeraar betaalt hiervoor een abonnementstarief aan de huisarts. Dit tarief is hoger naarmate de verzekerde ouder is, omdat deze dan meer gebruik maakt van de huisarts.

Huisartsen krijgen een opslag op dit abonnementstarief via modules voor:

  • het samenwerken in een gezondheidscentrum;
  • de beschikbaarheid van een praktijkmanager, praktijkondersteuners somatiek en praktijkondersteuners GGZ;
  • speciale programma’s voor kwaliteit en scholing;
  • voor kwetsbare ouderen in de wijk.

De verzekeraar maakt hierover afspraken met de huisarts, en controleert of de huisarts deze kwaliteit ook aanbiedt. Via het abonnementstarief betalen alle ingeschreven patiënten dus hieraan mee. Het inschrijftarief is hoger als u in een wijk woont met meer sociale en financiele problemen. Dit noemen we een ‘opslagwijk’. De Nederlandse Zorg Autoriteit stelt landelijk vast welke postcodes onder de definitie van een opslagwijk vallen. 

 

B. Aparte declaraties voor verrichtingen

Omdat u al via het abonnementstarief meebetaalt voor de praktijkkosten, betaalt u maar een gering bedrag voor een afspraak of visite bij de huisarts. Daarnaast doet de huisarts soms uitgebreidere verrichtingen, zoals een chirurgische ingreep of een hartfilmpje, waarvoor speciale tarieven zijn afgesproken. Deze vallen buiten het eigen risico.

Vanaf 2019 wordt bij de declaratie van verrichtingen niet meer gekeken naar de aard van het contact, maar naar de tijdsbesteding ervan. Er is dus geen onderscheid meer tussen telefonisch contact, spreekuurcontact of digitaal contact (e-consult). In plaats daarvan kennen we de volgende contactsoorten:

Consult korter dan 5 minuten € 4,98
Consult 5 tot 20 minuten € 9,97
Consult 20 minuten en langer € 19,94

Dit geldt voor zowel de huisarts, de doktersassistent als de POH GGZ. 

 

C. Ketenzorgtarief, per kwartaal voor deelnemers aan een ketenzorgprogramma

Voor mensen met diabetes, COPD, hart-vaatziekten, hoge bloeddruk en verhoogd cholesterol, hebben de huisartsen een apart ketenzorgprogramma opgesteld. De praktijkondersteuner somatiek heeft met u besproken wat dit programma inhoudt en welke zorg u ontvangt. Voor het deelnemen aan dit ketenzorgprogramma, heeft de verzekeraar afspraken met uw huisarts gemaakt. Hieronder vallen ook de vergoeding aan de dietiste, of het oogheelkundig onderzoek bij diabeten. Deze zorg valt buiten het eigen risico.

 

D. Herkenbaarheid en omschrijving tarieven

Elke verzekeraar kiest een eigen omschrijving van de tarieven, zoals huisartsenhulp, huisartsenzorg, modules enz. Soms worden bedragen ook bij elkaar opgeteld of juist gesplitst en daarom niet goed herkenbaar. Wij hopen dat wij u met dit overzicht meer duidelijkheid kunnen geven.

 

Module Voor wie Tarief
Inschrijfgeld, leeftijdsafhankelijk 0-65 jaar

€ 16,25 per ingeschreven verzekerde per kwartaal

€ 21,35 per ingeschreven verzekerde per kwartaal woonachtig in een opslagwijk*

 

  65-75 jaar

€ 19,07 per ingeschreven verzekerde per kwartaal

€ 24,18 per ingeschreven verzekerde per kwartaal woonachtig in een opslagwijk*

  75-85 jaar

€ 28,63 per ingeschreven verzekerde per kwartaal

€ 33,74 per ingeschreven verzekerde per kwartaal woonachtig in een opslagwijk*

  > 85 jaar

€ 44,91 per ingeschreven verzekerde per kwartaal

€ 50,02 per ingeschreven verzekerde per kwartaal woonachtig in een opslagwijk*

Praktijkmanager alle € 0,93 per ingeschreven verzekerde per kwartaal
Samenwerking in gezondheidscentra  alle € 4,66 per ingeschreven verzekerde per kwartaal
POH Somatiek alle € 1,62 per ingeschreven verzekerde per kwartaal
POH GGZ alle € 3,01 plus € 0,72 per ingeschreven verzekerde per kwartaal
Kwetsbare Ouderen alle  € 0,24 per ingeschreven verzekerde per kwartaal
Prestatie Accreditatie/Kwaliteit  alle € 0,23 per ingeschreven verzekerde per kwartaal
Prestatie Spiegelinfo (onderdeel kwaliteitsafspraken) alle € 0,20 per ingeschreven verzekerde per kwartaal
Module service en bereikbaarheid internetafspraken en portaal alle € 1,19 per ingeschreven verzekerde per kwartaal
COPD Deelnemers COPD -ketenzorg  € 61,25 per deelnemer COPD ketenzorg per kwartaal
Diabetes keten zorg Deelnemers diabetesketenzorg € 76,72 per deelnemer diabetesketenzorg per kwartaal
Hart- en vaatketenzorg en verhoogd risico Deelnemers hart-vaatketenzorg  € 34,44 per deelnemer hart-vaatketenzorg  per kwartaal

* een opslagwijk is een wijk met meer sociale en financiële problemen. De Nederlandse Zorgautoriteit stelt landelijk vast welke postcodes onder de definitie van een opslagwijk vallen. Voor verzekerden die in een opslagwijk wonen, is het inschrijftarief hoger.