Nieuw bij ons?

Bent u nieuw in de buurt en wilt u zich inschrijven bij een huisarts in het gezondheidscentrum in uw wijk? Schrijf u dan hier in.

U kunt ook een informatiepakket met inschrijfformulier opvragen bij het centrum van uw keuze door hier uw gegevens in te vullen.

Op de webpagina van de huisartsenpraktijk vindt u een overzicht van de huisartsen en andere medewerkers. U kunt ook in de Zorgzoeker van Zilveren Kruis zoeken naar een huisarts of andere zorgverleners bij u in de buurt. Als de door u gekozen huisarts geen nieuwe cliënten meer aanneemt, wordt dat overlegd met u. U kunt dan een andere huisarts kiezen of op een wachtlijst geplaatst worden.

 

Afspraak maken

U kunt uw afspraak met de huisarts of praktijkondersteuner direct online maken of tijdens kantooruren telefonisch maken. Wilt u een afspraak of een visite op dezelfde dag, dan kunt u het beste bellen tussen 8.00 uur en 11.00 uur. De assistente kijkt dan met u of een afspraak direct dezelfde dag nodig is, of dat dit op een later tijdstip kan.

Voor het bespreken en onderzoeken van één klacht, heeft de huisarts 1 consult. Wilt u meerdere klachten bespreken? Geef dit dan aan.

 

Doorverwijzingen

De huisarts handelt niet alle medische problemen zelf af. Soms is doorverwijzing naar een andere hulpverlener of het ziekenhuis noodzakelijk. De huisartsen van Zorggroep Almere maken gebruik van Zorgdomein bij verwijzingen naar het ziekenhuis en naar andere zorginstellingen, zoals de GGZ. ZorgDomein is een digitale verwijsmethode en ondersteunt het gehele verwijsproces: van de keuze uit het zorgaanbod bij de verwijzer tot aan het opstellen en digitaal verzenden van de verwijsbrief. ZorgDomein gebruikt hierbij de gegevens uit het informatiesysteem van verwijzers (bijvoorbeeld het Huisartsen Informatie Systeem) waardoor er onder andere geen dubbele registratie nodig is. Om er zeker van te zijn dat de bevestiging van deze verwijzing bij de juiste persoon terechtkomt, is het belangrijk dat wij uw telefoonnummer en email-adres hebben. Als deze wijzigt, geeft dit dan zo spoedig mogelijk door aan onze assistenten.

 

Bloed-, urine- en ander onderzoek

Als het nodig is vraagt uw huisarts bloedonderzoek of ander aanvullend onderzoek aan.

Bloedonderzoek

Bloedprikken kan op afspraak bij de doktersassistent in uw eigen of nabijgelegen gezondheidscentrum of bij diagnostisch centrum Saltro.
Op de website van Saltro leest u waar en wanneer terechtkunt.

Urineonderzoek

Soms is urineonderzoek  nodig. Lever uw te onderzoeken ochtendurine bij voorkeur in voor 9.30 uur.  Urine kan namelijk niet te lang worden bewaard. Graag het potje voorzien van naam, adres en geboortedatum of  uw persoonlijke gegevens doorgeven aan de doktersassistent.

Aanvullend onderzoek

Bij aanvullend onderzoek kunt u denken aan een echo-onderzoek, longfunctiemeting of een hartfilmpje. Afhankelijk van uw situatie kan dit onderzoek soms plaatsvinden in uw eigen gezondheidscentrum of overleggen wij met u om de diagnostiek elders (bijvoorbeeld in het ziekenhuis) te laten verrichten.

Kijk hier waar en wanneer u terecht kunt voor aanvullend onderzoek.

 

Uitslag van het onderzoek

U ontvangt de uitslag van het onderzoek altijd via de huisartsenpraktijk. Dit kan telefonisch, bij voorkeur ’s middags tussen 14.00 en 16.00 uur. U kunt uw uitslag met een toelichting ook digitaal krijgen via MijnGezondheid.net. Vraag naar de mogelijkheden bij uw zorgverlener.

 

Kleine behandelingen

Voor kleine ingrepen en behandelingen of onderzoeken kunt u ook bij de doktersassistent terecht. Denk bijvoorbeeld aan:

 • bloeddruk opmeten
 • geven van injecties
 • ECG (hartonderzoek)
 • oren uitspuiten
 • wratten aanstippen

Bij de assistenten van huisartsenpraktijk Vizier kunt u ook terecht voor:

 • SOA-spreekuur
 • ADHD-spreekuur
 • preventiespreekuur hart- en vaatziekten

Voor het maken van een afspraak kunt u telefonisch contact opnemen.

 

Gaat u verhuizen?

Gaat u verhuizen en blijft u in de buurt wonen? Dan kunt u gewoon bij uw eigen huisartsenpraktijk blijven. Het is wel belangrijk dat u dicht genoeg bij woont voor een eventueel huisbezoek door uw huisarts en dat de huisarts kan samenwerken met overige hulpverleners in uw buurt.

Als u verder weg gaat wonen, of veel zorg aan huis nodig heeft, dan is het verstandig om met uw huisarts te overleggen of een overstap naar een andere praktijk verstandiger is.

Verder weg

Gaat u weg uit Almere of blijft u in Almere, maar wel ver uit de buurt van uw huidige gezondheidscentrum, stapt u dan over naar een andere huisartsenpraktijk. Dan kan de huisarts bij een spoedvisite tijdig bij u zijn. Dit doet u als volgt:

  1. U schrijft zich in bij een huisartsenpraktijk in uw nieuwe buurt/woonplaats.
  2. Stuur uw huidige huisartsenpraktijk een briefje waarin u vraagt uw medische gegevens door te sturen naar uw nieuwe huisarts. U kunt ook langskomen in het gezondheidscentrum om dit te regelen.

Een andere verzekering?

Gaat u over naar een andere verzekering? Dan krijgen wij daar automatisch bericht van. U hoeft hier zelf niets voor te doen.