Vertel ons wat u vindt van onze zorg

Wilt u ons als cliënt van Zorggroep Almere iets melden, een klacht indienen of een compliment geven? Op deze pagina vindt u hoe u dat kunt doen.

Compliment geven

Bent u heel tevreden over de dienstverlening van Zorggroep Almere en wilt u een compliment geven aan een medewerker of centrum? Dat vinden we heel fijn. Geef het compliment door via het Complimentenformulier. Wij brengen het over aan degene die u wilt complimenteren. Naar het complimentenformulier

 

 

Geef aan hoe het beter kan

Zitten bepaalde zaken rond Zorggroep Almere u niet lekker en wilt u hierover graag met ons in gesprek? Heeft u ideeën die ons helpen onze dienstverlening te verbeteren? Wij horen dit graag van u in een ‘Dat kan beter’ gesprek. Vraag een gesprek aan en wij nemen binnen drie werkdagen contact met u op. Vraag een ‘Dat kan beter’ gesprek aan

 

 

Bent u ontevreden over onze diensten?

Meld het ons of dien een officiële klacht in.  

In een ‘Dat kan beter’ gesprek horen we graag uw idee voor verbetering van onze dienstverlening.

Alleen iets melden

Is er iets gebeurd waarvan u Zorggroep Almere graag op de hoogte stelt zodat er iets mee kan worden gedaan, maar wilt u het daarbij laten en er verder geen contact over? Doe dan een melding. Uw verhaal wordt doorgestuurd aan degene die verantwoordelijk is voor de locatie, zorg of dienst waar uw melding over gaat. Er wordt verder geen contact met u opgenomen.

Uw melding indienen

 

 

Een klacht indienen

Bent u ontevreden over de zorg of dienst die u van Zorggroep Almere heeft ontvangen en wilt u daarover een klacht indienen? Heeft u al een ‘Dat kan beter’ gesprek gevoerd, maar blijft het u niet lekker zitten? Wilt u uw onvrede uitgebreider bespreken? Dan kunt u een klacht indienen. Onze klachtenfunctionarissen kunnen u helpen met uw klacht.

Meer informatie

 

Vragen?

Heeft u nog vragen? De klachtenfunctionarissen van het klachtenbureau helpen u verder:

Klachtenbureau Zorggroep Almere

Postbus 10136 1301 AC Almere

T: 036 – 545 4002

klachtenbureau@zorggroep-almere.nl

 

Bent u (vertegenwoordiger van) een bewoner van een van onze woonzorgcentra?

Bent u niet tevreden over de zorg, de behandeling of het wonen in uw woonzorgcentrum? Dan kunt u dat ook melden aan een van onze cliëntencontactpersonen. Dat kan ook als u vertegenwoordiger bent van een bewoner. De cliëntencontactpersoon helpt u uw probleem bespreekbaar te maken binnen het centrum, ondersteunt u bij de verwoording ervan en werkt samen met u toe naar een oplossing.

Meer informatie over de cliëntencontactpersonen

 

Geschilleninstantie

Heeft het indienen van uw klacht niet tot een bevredigende oplossing geleid, dan kunt u terecht bij een geschilleninstantie.

Meer informatie hierover volgt.