In de kwaliteitsplannen voor de intramurale ouderenzorg 2022-2023 geeft Zorggroep Almere de belangrijkste plannen aan voor 2022 en 2023 voor onze woonzorgcentra.

Deze plannen zijn gebaseerd op het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Dit kader is dé kwaliteitsstandaard voor verpleeghuiszorg in Nederland. De plannen richten zich vooral op persoonlijke zorg, welzijn, continuïteit van zorg en voldoende en goed opgeleide medewerkers.