Aanbieden van optimaal samenhangende zorg

In deze snel en ingrijpend veranderende wereld van wonen, welzijn en zorg wil Zorggroep Almere haar organisatie zo inrichten, dat zij optimaal samenhangende zorg kan blijven aanbieden, waarbij cliënten (patiënt, bewoner, burger, klant) zowel vooraf als achteraf hun inbreng hebben en zich uitspreken over de waardering van de zorg.

Zorggroep Almere voelt zich verantwoordelijk voor een goed en breed aanbod aan zorg en dienstverlening, dichtbij,
in de wijk waar mensen wonen.

Missie en visie

Zorggroep Almere voelt zich verantwoordelijk voor een goed en breed aanbod aan zorg en dienstverlening, dichtbij, in de wijk waar mensen wonen. Zoveel mogelijk in de thuissituatie, en waar dat niet meer mogelijk is, in gastvrije woonzorgcentra. Wij willen de toegankelijke en betrouwbare partner blijven voor de inwoners van Almere. De partner, die dichtbij hun persoonlijke vragen staat en ondersteunt bij het vinden van een passende oplossing. Wij doen dit zelfstandig waar mogelijk en slaan de handen ineen met andere (vrijgevestigde) eerste- of tweede lijnsaanbieders. Daarnaast bundelen we op het terrein van innovatie en kennisdeling de krachten met partners binnen en buiten Almere. Samen maken we ons sterk voor de gezondheid van alle Almeerders.