Als u een kwetsbare oudere bent, ondersteunt een team van zorgverleners u. De volgende hulpverleners kunnen deel uitmaken van dit team:

De huisarts

De huisarts is vaak de eerste hulpverlener die signalen krijgt over mogelijke kwetsbaarheid bij u. Die signalen kunnen afkomstig zijn van uzelf of uw omgeving, maar kunnen ook afkomstig zijn van andere hulpverleners. Een aantal centra benaderen mensen ouder dan 75 jaar actief met een vragenlijst. Afhankelijk van de antwoorden is er een signaal van mogelijke kwetsbaarheid. De huisarts pakt die signalen op en gaat samen met een medewerker uit de verpleegkundige praktijk onderzoeken of u ook daadwerkelijk kwetsbaar bent. Dat gebeurt aan de hand van een aantal gesprekken (bij voorkeur met uw partner of andere naaste) waarbij een aantal vragenlijsten worden afgenomen. Ook zullen er ook een aantal tests worden afgenomen bijvoorbeeld om het geheugen te testen. Blijkt het dat u kwetsbaar bent dan wordt er samen met u wordt een persoonlijk plan gemaakt om het leven van u zo aangenaam mogelijk te maken.

De verpleegkundige praktijk

De verpleegkundige praktijk is niet een echte praktijk waar u terecht kunt. Het is een samenwerking in de huisartsenpraktijk van de praktijkondersteuner, de wijkverpleegkundige en een persoonlijk begeleider dementie.Cliënten die mogelijk kwetsbaar zijn worden aangemeld bij de verpleegkundige praktijk. Uiteraard na uw toestemming. Afhankelijk van uw problemen en het feit of u al ondersteuning krijgt van de praktijkondersteuner /wijkverpleegkundige / persoonlijk begeleider dementie maakt een van hen een afspraak met u.

De praktijkondersteuner

Mensen met een chronische aandoening zoals diabetes, COPD of een hart- en vaatziekte en mensen met te hoge bloeddruk en een te hoog cholesterol krijgen vaak begeleiding van een praktijkondersteuner. De praktijkondersteuner geeft uitleg over de chronische aandoening, bespreekt de leefstijl en geeft u zo nodig adviezen.  De praktijkondersteuner geeft ook ondersteuning aan kwetsbare ouderen. Is er een vermoeden van kwetsbaarheid bij u en komt u al regelmatig bij de praktijkondersteuner dan kan zij/hij een afspraak met u maken voor het afnemen van de vragenlijsten en tests.

De wijkverpleegkundige

Wijkverpleegkundigen verrichten verpleegkundige taken bij mensen thuis: ze begeleiden en adviseren bij zelfzorg en nemen taken over waartoe mensen zelf niet (meer) in staat zijn, meestal vanwege een handicap, ziekte, na een operatie of door ouderdom. De wijkverpleegkundigen, ondersteunen u als het nodig is bij de lichamelijke verzorging, geven injecties, leggen infusen aan, dienen medicijnen toe en verzorgen wonden. De wijkverpleging speelt een belangrijke rol als u hulp nodig heeft om thuis te kunnen blijven wonen. In elk stadsdeel maakt één of maken meerdere wijkverpleegkundigen deel uit van de verpleegkundige praktijk.  Krijgt u al ondersteuning van een wijkverpleegkundige dan is zij meestal degene die bij u de vragenlijsten en test komt afnemen met betrekking tot het vaststellen van de kwetsbaarheid.

De persoonlijk begeleider dementie

Een persoonlijk begeleider dementie is er voor mensen met dementie én hun naasten. De persoonlijk begeleider informeert, begeleidt, denkt mee, adviseert, regelt zorg en helpt keuzes te maken.Heeft u vooral last van klachten op het gebied van het geheugen of krijgt u al ondersteuning van de persoonlijk begeleider dementie dan zal hij/zij bij u langs komen om de kwetsbaarheid verder te onderzoeken. 
Wat gebeurt er als alle vragenlijsten en tests zijn afgenomen?Samen met u en uw naasten worden de problemen in kaart gebracht. Dit persoonlijk zorgbehandelplan wordt  voorgelegd aan uw huisarts. Eventueel heeft uw huisarts nog suggesties op medisch vlak die belangrijk zijn. Denk daarbij aan medicatie of aanvullende onderzoeken. U geeft zelf aan wat u het meest belangrijk vindt want daar gaan we als eerste mee aan de slag.

Casemanager

Ieder kwetsbare oudere krijgt een casemanager. Dit is een medewerker uit de verpleegkundige praktijk (dus een wijkverpleegkundige, persoonlijk begeleider dementie of praktijkondersteuner). Hij of zij wordt uw vaste aanspreekpunt en houdt in de gaten of de afspraken met bijvoorbeeld andere hulpverleners goed worden nagekomen. Ook bespreekt zij met u, met uw huisarts en andere hulpverleners de voortgang en de doelen uit uw behandelplan. Alle kwetsbare ouderen worden tenminste een keer per jaar besproken in een zogenaamd Multi Disciplinair Overleg (MDO).

Voor sommige problemen heeft u ondersteuning nodig van andere hulpverleners. U kunt dan denken aan een fysiotherapeut als u problemen heeft met bewegen, een diëtist als u ongewenst bent afgevallen of een ergotherapeut als u aanpassingen in huis nodig heeft. Afhankelijk van uw persoonlijke problemen worden andere hulpverleners ingezet.

De doktersassistente

De doktersassistente ondersteunt de huisarts en de praktijkondersteuner. De taken van de doktersassistente kunnen per gezondheidscentrum verschillen. Zij is vaak de eerste die u aan de telefoon krijgt als u contact zoekt met de huisartsenpraktijk. In het huisartsendossier zien welke casemanager u heeft en welke thuiszorgorganisatie bij uw zorg betrokken is.

De specialist ouderengeneeskunde

Een specialist ouderengeneeskunde is een arts die gespecialiseerd is in de zorg voor kwetsbare ouderen met verschillende gezondheidsproblemen. Tijdens  het Multi Disciplinaire Overleg is ook de specialist ouderen geneeskunde aanwezig. Zij/hij adviseert de huisarts en andere hulpverleners.De specialist behandelt ook ouderen die thuis wonen en ingewikkelde zorg nodig hebben. Soms wordt u (tijdelijk) naar het geriatrisch expertise centrum verwezen.

De diëtist

De diëtist is deskundig op het gebied van voeding. Voeding heeft grote invloed op uw welzijn.Veel ouderen hebben last van ongewenst gewichtsverlies. De diëtist kijkt samen met u naar uw voedingspatroon en geeft u adviezen.

De fysiotherapeut

Het ouder worden gaat vaak gepaard met problemen in het houdings-  en bewegingsapparaat. Een behandeling van een fysiotherapeut kan verlichting geven of de klachten verminderen. Zorggroep Almere heeft fysiotherapeuten in dienst die gespecialiseerd zijn in:- artrose klachten van knie of heup- geriatrie (de ouder wordende mens)- therapie na een beroerte- hartrevalidatie- oncologie (kanker)- en nog veel andere specialisaties
Ook is het mogelijk dat u in verband met uw beperkingen therapie aan huis krijgt.

De apotheker

Veel ouderen gebruiken medicijnen, soms wel 7 verschillende medicijnen. De huisarts en apotheker besteden extra aandacht aan mensen die veel medicijnen gebruiken. Tenminste een keer per jaar beoordelen zij uw medicijnen en bespreken dat me u.Verder kunt u bij de apotheker terecht met vragen over de (bij)werking van uw medicijnen. Om uw medicijngebruik goed te kunnen bewaken, hebben de apothekers in Almere, apotheek De Brug in het ziekenhuis en de huisartsen allemaal inzicht in uw medicatiedossier. Lees verder

De praktijkondersteuner GGZ

Regelmatig hebben kwetsbare ouderen vragen of problemen die meer op het psychische vlak liggen. Heeft u vragen of problemen die te maken hebben met de levensfase waarin uw verkeerd of last van angsten of depressies. Dan kan het zijn dat uw huisarts u adviseert om eens met de POH GGZ te praten.

De ergotherapeut

Bij een ergotherapeut kunt u terecht als u vragen en problemen hebt bij de uitvoering van handelingen op het gebied van: zelfverzorging, verplaatsing binnen en buitenshuis, liggen, zitten, opstaan, staan, huishoudelijke activiteiten, werk, vrijetijdsbesteding, handfunctieproblemen, woningaanpassingen, hulpmiddelen en mantelzorg.