We noemen iemand kwetsbaar wanneer er sprake is van een opeenstapeling van lichamelijke, geestelijke of sociale problemen die een negatieve invloed hebben op het functioneren. Dit leidt sneller tot ziekenhuisopnames, meer gezondheidsproblemen en beperkingen.

Wie nemen er deel aan het zorgprogramma?

Mensen waarbij kwetsbaarheid is vastgesteld door de huisarts. Deze groep heeft een traject doorlopen waarbij diverse tests en vragenlijsten zijn afgenomen. Uit deze test blijkt dat een oudere problemen heeft op verschillende gebieden. U kunt dan denken aan bijvoorbeeld een chronische ziekte en last van eenzaamheid met geheugenproblemen. De meeste deelnemers zijn ouder dan 75 jaar, maar ook jongere mensen kunnen kwetsbaar zijn en aan het zorgprogramma deelnemen.