De boom in het logo bovenaan deze pagina is een Plataan. Deze boom  staat symbool voor  de manier waarop  Zorggroep Almere zorg wil geven in al haar gezondheidscentra en woonzorgcentra.
Waarom deze boom?

Hypocrates, grondlegger van de medische wetenschap, gaf onder een enorme Plataan op het Griekse eiland Kos, les aan zijn studenten. Bijzonder aan zijn lessen was dat hij niet alleen kennis overdroeg , maar zich tegelijkertijd liet inspireren door zijn studenten en door hun vragen over gezondheid en ziekte bij mensen.  Hypocrates was groot voorstander van goede hygiëne, gezonde eet- en drinkgewoonten en hij wees op het belang van frisse lucht en een natuurlijk verloop van processen in het lichaam.

Zorggroep Almere en Planetree

Zorggroep Almere wil  excellente, mensgerichte zorg  leveren in een heilzame omgeving en vanuit een gezonde organisatie. Daarbij geven de 12 Planetree-componenten houvast. Ook of, liever gezegd, juist in tijden van opgelegde bezuinigingen of andere externe invloeden, zoals bijvoorbeeld veranderingen in wet- en regelgeving als gevolg van politieke verschuivingen

De 12 componenten

1. Menselijke interactie en liefdevolle bejegening
De medewerkers willen zorg geven  zoals zij zelf ook graag zorg willen ontvangen bij ziekte of problemen. Gewoon omdat we als mens niet zonder sociale contacten, liefde en warmte kunnen, zeker als het niet zo goed gaat in ons leven. Ook binnen onze collegiale  samenwerking hebben wij waarden als hartelijkheid en respect hoog in ons vaandel.

2. Eigen keuze en verantwoordelijkheid door informatie en educatie
Bij ziekte is het belangrijk om – als het even kan – mee te blijven denken over je eigen ziek zijn. En om optimaal betrokken te blijven bij het verloop en/of ons herstel. We voelen immers het best hoe ons lichaam en geest er aan toe zijn. Hoe meer we weten over ons eigen ziek zijn, hoe meer invloed we kunnen uitoefenen op het verloop van onze ziekte. Als wij meer  weten over de verschillende zorg en behandelingen, kunnen we ook een betere gesprekspartner zijn voor onze zorgverleners en beter in staat zijn om keuzes te maken

3. Excellente behandeling en zorg
Misschien een open deur, maar uitstekende behandeling en zorg vallen gewoon onder ons dagelijks werk.  Zorggroep Almere heeft constant aandacht voor de deskundigheid van haar zorgverleners. Actuele ontwikkelingen op gebied van gezondheid en ziekte worden nauwlettend  gevolgd

4. Gezond eten, drinken en bewegen
Voor ieder mens is smakelijk eten van belang. Ook als je door ziekte niet alles mag eten, ook als je op leeftijd bent. Daarnaast is eten ook een bezigheid, die we over het algemeen graag samen met andere mensen in een sfeervolle omgeving doen.  Zorggroep Almere stimuleert  bewegen voor/door klanten, patiënten en bewoners, maar ook voor medewerkers zoveel mogelijk.

5. Aanvullende verzorging en zingeving
Naast de door ons geboden behandelingen, hulp en zorg, stellen onze klanten  soms andere aanvullende vormen van verzorging op prijs. Denk hierbij aan  acupunctuur, meditatie of massage. Ook de beleving van kunst, religie, muziek etc. kan een bijdrage leveren aan het welbevinden. De zorgverleners en behandelaars van Zorggroep Almere houden graag rekening met wensen en behoeften van haar klanten.

6. Menswaardige technologie
De wetenschap biedt steeds meer mogelijkheden, de techniek vordert. Wij maken uiteraard gebruik van deze nieuwste technologie binnen onze behandelingen en zorg. Wij willen niet  dat deze technologie mensvervreemdend werkt of de mensgerichtheid in onze zorg in de weg staat.

7. Architectuur en interieur leveren een bijdrage aan gezondheid en welbevinden
Architectuur en inrichting van onze gebouwen en verblijfsruimtes zijn heel belangrijk, omdat we graag zien dat iedereen zich zo veel mogelijk thuis voelt bij ons. Interieur, kleuren en geuren en kunst aan de muur hebben allemaal invloed op het gevoel van welbevinden.

8. Vrienden, familie en gemeenschap spelen een positieve rol
Ieder mens heeft behoefte aan contacten met anderen en misschien nog wel meer in geval van ziekte en ouderdom. Mantelzorgers en vrijwilligers zijn daarom voor ons belangrijke partners in het proces van zorg en behandeling.

9. Tevreden klanten
In ons aanbod van zorg streven we naar maximale tevredenheid bij alle klanten. Elk mens is uniek, dus wij realiseren ons, dat maatwerk nodig is om iedereen dat gewenste, tevreden gevoel te kunnen geven.

10. Tevreden en gemotiveerde medewerkers
Zonder tevreden medewerkers geen tevreden klanten! Wij zijn als zorgverleners gemotiveerd om ons werk te doen en realiseren ons met elkaar waarom wij voor het werken in de zorg gekozen hebben. Wij hebben daarom aandacht voor de menselijke maat in ons werk en voor een positief werkklimaat

11. Gezonde financiële resultaten
Uitstekende, mensgerichte zorg kan alleen geleverd worden als de zorgorganisatie  financieel gezond is. Wij willen met onze kwaliteit een aantrekkelijke partner zijn voor onze financiers en tegelijkertijd een aantrekkelijke werkgever voor medewerkers die met hart en ziel zorg verlenen.

12. Goede marktpositie en relaties met belanghebbenden
Wij willen eigenlijk de beste zorgaanbieder zijn. Daarom staan wij open voor reacties, suggesties, ideeën en kritiek en vragen wij onze klanten, medewerkers en relaties regelmatig naar hun oordeel over ons functioneren.