Ben jij iemand die mensen RAAKT? Lees verder om te ontdekken wat de gedragscode RAAKT voor jouw werk inhoudt.

Respectvol

Respectvol zijn betekent rekening houden met een ander. In je werk ben je hartelijk en je gaat op een respectvolle manier om  met de mensen die zich aan jouw zorg toevertrouwen. Dit geldt natuurlijk ook voor je collega’s en anderen. Een organisatie waarin medewerkers respectvol met elkaar omgaan, handelt ook zo naar buiten toe.

Aanspreekbaar

Aanspreekbaar zijn betekent verantwoordelijkheid nemen voor je gedrag. Je bent je bewust van de keuzes die je maakt in je werk en je kunt die keuzes ook verantwoorden naar de cliënten, collega’s en anderen. Anderen kunnen jou aanspreken op de verantwoordelijkheden die bij je functie passen. Je bent bereid om je te verantwoorden over de manier waarop je je functie uitoefent.

Actief

Actief zijn houdt in dat je niet afwacht, maar zelf initiatief neemt. Je zet je talenten actief in voor je cliënten, collega’s en voor de organisatie. Dat betekent ook dat je met anderen in gesprek gaat over hun wensen en behoeften.

Klantgericht

Klantgericht zijn is vanuit de klant denken en handelen. Professioneel handelen wil zoveel zeggen als ‘gewoon’ je werk doen. Je helpt de cliënt adequaat en trefzeker. Je bent je ervan bewust dat de kwaliteit van onze dienstverlening afhankelijk is van de inzet en samenwerking van professionals. Je bent klantgericht en bent, bij wijze van spreken, partner van de klant. Op die manier ben je in staat specifieke behoeften van je cliënt te herkennen en daarop in te spelen.

Teamgeest

Teamgeest hebben betekent met elkaar meer bereiken dan alleen. Alles wat jij doet is gebaseerd op een goede samenwerking en teamgeest. Niemand kan het alleen!