Bent u niet tevreden over de zorg, de behandeling of het wonen in het woonzorgcentrum? Weet u niet bij wie u moet zijn met uw klachten? Als bewoner of zorgvertegenwoordiger kunt u dan terecht bij de cliëntencontactpersoon.

Zij helpt u uw onvrede of problemen bespreekbaar te maken binnen het centrum, ondersteunt u in het verwoorden van klachten en werkt samen met u toe naar een oplossing.

Hoe gaat de cliëntencontactpersoon te werk?

De cliëntencontactpersoon is in eerste instantie een luisterend oor. U kunt bij haar terecht met uw verhaal. Daarna bespreekt zij met u of er vervolgstappen gewenst zijn en welke mogelijkheden u daarvoor heeft. Als u wilt, ondersteunt de cliëntencontactpersoon u ook bij het nemen van de vervolgstappen. Dit kan bijvoorbeeld door een gesprek te regelen met de verzorging of een teammanager.

Ook kan zij u helpen om een klacht door bemiddeling opgelost te krijgen. Bemiddeling is op grond van het Klachtenreglement van Zorggroep Almere (waar de woonzorgcentra onderdeel van zijn) de taak van het management van het woonzorgcentrum. Daarnaast woont de cliëntencontactpersoon op gezette tijden huiskamerbesprekingen en familieavonden bij. Zo kunt u als bewoner of zorgvertegenwoordiger ook kennis met haar maken of haar iets vragen.

Waar en wanneer?

De cliëntencontactpersoon houdt om de twee weken spreekuur in elk zorgcentrum. Daarnaast zoekt zij nieuwe bewoners op om kennis te maken en te vertellen wat zij doet. Ook voor aangevraagde gesprekken komt zij naar u toe.

Onze cliëntencontactpersonen

  • Jeanine Lablans (De Overloop, Polderburen, Archipel en Zephyr)
  • Fria Louwes (Flevoburen, De Toonladder, De Kiekendief, Vizier en Castrovalva) 

U kunt voor vragen contact met onze cliëntcontactpersonen opnemen via het Klachtenbureau (036-5454002 of klachtenbureau@zorggroep-almere.nl)