Werken bij Zorggroep Almere betekent je inzetten voor Almeerders die zorg nodig hebben. Zorggroep Almere biedt diverse vormen van zorg: laagdrempelige eerstelijnsgezondheidszorg in de gezondheidscentra, ouderenzorg in de woonzorgcentra, verpleeghuiszorg en revalidatiezorg. Maar zorgen doen wij ook aan huis via de wijkverpleging.

 

Mensgerichte zorg

Zorgroep Almere is één van de grootste werkgevers van Almere. Onze medewerkers zetten zich elke dag optimaal in voor onze cliënten. Zowel in de zorg als in de ondersteunende diensten. Met  We willen mensgerichte zorg realiseren. Het belangrijkste element is aandacht. Aandacht bij alles wat we doen, voor alles wat we doen en in alles wat we doen. Het betekent: tevredenheid en inspiratie in het werk, meer werkplezier en motivatie. En vooral: meer welzijn en welbevinden voor onze cliënten.

We volgen hiermee de principes van Planetree. Planetree moedigt ons aan tot meer aandacht en hartelijkheid voor de mens achter de klant maar ook de mens achter de medewerker. 

 

Gedrag dat RAAKT

Wij zijn betrokken bij onze cliënten en bij elkaar en hebben daarom een aantal waarden afgesproken die we samen nastreven in ons werk:

  • Respectvol
  • Actief
  • Aanspreekbaar
  • Klantgericht
  • Teamgeest

Kwaliteit van zorg hangt voor een groot deel af van het gedrag en de houding van onze medewerkers. Daarover hebben we gemeenschappelijke afspraken gemaakt, verwoord in onze Gedragscode. Klik hier voor meer informatie over de Gedragscode.

Arbeidsvoorwaarden

Zorggroep Almere biedt al haar medewerkers een goed pakket arbeidsvoorwaarden, conform de CAO die van toepassing is. Daarnaast biedt Zorggroep Almere prima aanvullende arbeidsvoorwaarden, zoals kortingsmogelijkheden op verzekeringen en een fietsregeling.

Bij Zorggroep Almere zijn drie CAO’s van toepassing. Welke CAO van toepassing is, hangt af van de functie en het onderdeel van Zorggroep Almere waarbinnen je werkzaam bent. Je kunt de CAO’s inzien door op onderstaande links te klikken: 

  • De CAO Gezondheidscentra die van toepassing is op de medewerkers in de gezondheidscentra en op het hoofdkantoor.
  • De CAO VVT, die van toepassing is op medewerkers in de zorgcentra, multifunctionele centra, het verpleeghuiscentrum, de thuiszorg en de jeugdgezondheidszorg.
  • De CAO Welzijn, die van toepassing is op de maatschappelijk werkenden.