De ambitie van Zorggroep Almere …

Onze ambitie is onze klanten uitstekende zorg te bieden in een helende omgeving vanuit een gezonde organisatie. Dat willen we waarmaken door goed te luisteren naar wat klanten willen, door goed te kijken naar hun mogelijkheden, door hartelijk te zijn en door professionele zorg te verlenen.

Verschillen mogen, maar er zijn ook verwachtingen… en die staan in de Gedragscode:

  • De afspraken over wat klanten van ons mogen verwachten.
  • De afspraken over wat we van elkaar mogen verwachten.
  • De afspraken over wat de organisatie van elke medewerker verwacht en wat de medewerker van de organisatie mag verwachten

Waarom een Gedragscode?

Wij vinden het belangrijk dat we een aantal gemeenschappelijke afspraken maken over de manier waarop we met klanten en met elkaar omgaan. De kwaliteit van de zorg die wij bieden hangt voor een belangrijk deel af van het gedrag en de houding van onze medewerkers. Alle afspraken samen vormen de Gedragscode van Zorggroep Almere. De Gedragscode sluit aan bij onze visie en de wijze waarop wij zorg willen verlenen.

 

RAAKT als rode draad in ons gedrag:

 Respectvol:  Respect hebben betekent rekening houden met de ander. 
 Aanspreekbaar: Aanspreekbaar zijn betekent verantwoordelijkheid nemen voor je gedrag. 
 Actief: Actief zijn houdt in dat je niet afwacht, maar zelf initiatief neemt.
 Klantgericht: Klantgericht zijn is vanuit de klant denken en handelen.
 Teamgeest: Teamgeest hebben betekent met elkaar meer bereiken dan alleen.

Gedragscode RAAKT voor vakantiewerkers van Zorggroep AlmereDe code dient als een richtsnoer waarmee leidinggevende en medewerker hun werkzaamheden richting kunnen geven. In het geval van interpretatieverschillen gaan wij hierover onderling in gesprek, zodat wij met elkaar tot oplossingen en afspraken kunnen komen.

Het doel is om een open en respectvol werkklimaat te creëren waarin medewerkers van Zorggroep Almere op zorgvuldige en afgewogen wijze keuzes maken in hun handelen.

 

De gedragscode wordt verstrekt aan alle medewerkers van Zorggroep Almere en is opvraagbaar voor geïnteresseerden bij de afdeling P&O: hradvies@zorggroep-almere.nl.