De raad van toezicht ziet kritisch toe op het bestuur en beleid van Zorggroep Almere en op de algemene gang van zaken binnen de organisatie. Zij is een belangrijke adviseur en fungeert als klankbord voor de raad van bestuur.

Enkele belangrijke taken van de raad van toezicht zijn het toetsen van het algemeen beleid aan de doelstellingen van Zorggroep Almere en het goedkeuren van de begroting, de jaarrekening en het jaarverslag. De leden van de raad van toezicht hebben een groot netwerk en een brede kennis van waaruit zij de organisatie van adviezen voorzien.

 

De huidige leden van de raad van toezicht zijn:

 • De heer B.A. Spelbos RA (voorzitter)
 • De heer prof. dr. G. van der Wal (vice-voorzitter)
 • De heer drs. A. Munnik
 • De heer. mr. A.W. Warnar
 • Mevrouw R. de Wit
 • Mevrouw J. Haanstra

Hieronder stellen wij hen kort voor.

 

De heer B. A. Spelbos RA (voorzitter)

De heer Ben Spelbos (Utrecht, 1956) is een zeer ervaren bestuurder en adviseur. Tot 1 oktober 2009 was hij als voorzitter van de sectorgroep woningcorporaties van PricewaterhouseCoopers (PwC) verantwoordelijk voor de totale dienstverlening en productontwikkeling in deze sector. Vanuit die rol was hij een groot aantal jaren lid van het Management Team van de publieke sector bij PwC.

Op 1 juli 2011 heeft Ben Spelbos zijn rol als partner bij PwC beëindigd. Momenteel is Ben Spelbos directeur van Cyrus BV, een adviesbureau voor bestuurlijke, financiële en governancevraagstukken. 
Ben Spelbos is een betrokken Almeerder. In onze stad heeft hij diverse bestuurlijke functies bekleed. Zo was hij 10 jaar lang voorzitter van de raad van toezicht/ raad van commissarissen van Rabobank Almere en was hij bestuurslid en later lid van de raad van toezicht van de Stichting Interconfessioneel Voortgezet Onderwijs Almere. Als bestuurder stond hij mede aan de wieg van de Stichting Kindervakantieland Almere. Ook was hij penningmeester en later voorzitter van Almere TV, de lokale omroep van Almere.

Overige functies dhr. Ben Spelbos

 • Lid raad van toezicht bureau Jeugdzorg Lelystad
 • Lid bestuur Bataviawerf Lelystad
 • Lid bestuur de Witte Olifant Almere
 • Lid raad van commissarissen Woningstichting Portaal Utrecht
 • Lid bestuur van de gemeenschappelijke regeling Nieuw Land Erfgoedcentrum Lelystad
 • lid van de RvC van Woonstichting Intermaris Hoorn

Jaarlijkse beloning: € 12.750 (excl. 21% BTW).

 

Dhr. prof. dr. G. van der Wal

De heer prof. dr. Gerrit van der Wal (IJsselmuiden, 1947) heeft jarenlange ervaring in diverse functies in de gezondheidszorg. Momenteel is hij bijzonder hoogleraar Kwaliteit van zorg bij het VUmc. Van 2006 tot 2012 was hij Inspecteur Generaal bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Daarvoor was hij onder andere plaatsvervangend directeur van het onderzoeksinstituut EMGO, hoogleraar/ hoofd van de afdeling Sociale Geneeskunde bij het VUmc en huisarts. Gerrit van der Wal heeft diverse publicaties en media-optredens op zijn naam staan, onder andere over medische beslissingen rond het levenseinde,  kwaliteit en patiëntveiligheid. Naast lid van de raad van toezicht van Zorggroep Almere is Van der Wal lid van de Adviesraad NZa, lid van de raad van toezicht van het UMC Utrecht en van het Groene Hart  Ziekenhuis Gouda, voorzitter van de KNMG Stuurgroep Passende zorg in de laatste levensfase en (duo)voorzitter van de Programmacommissie Kwaliteit van zorg ZonMw. 

Overige functies

 • Hoogleraar Kwaliteit van zorg VUmc
 • Lid raad van advies NZa
 • Lid raad van toezicht UMCU University Medical Center Utrecht
 • Voorzitter Stuurgroep Passende zorg in de laatste levensfase KNMG
 • (Duo)voorzitter Programmacommissie Kwaliteit van zorg ZonMw
 • Lid Raad van Toezicht Groene Hart Ziekenhuis Gouda

Jaarlijkse beloning: € 8.500 (excl. 21% BTW).

 

Dhr. drs. A. Munnik

De heer drs. Bram Munnik MBA (1963) is treasury- en financieel specialist in de zorg- en de publieke sector. Hij werkte afwisselend als bankier (ING, BNG en ABN-AMRO) en als Senior Manager bij Deloitte. In 2007 richtte hij adviesorganisatie TreasuryZorg op. Bram Munnik heeft Bestuurskunde gestudeerd en heeft een MBA-opleiding (public governance) aan de universiteit Nyenrode afgerond. Hij schrijft artikelen, geeft diverse workshops en is tevens gastdocent op de VU (Vrije Universiteit) bij de post academische opleiding public controller.

Overige functies

 • Partner TreasuryZorg
 • Partner VB Zorg
 • Voorzitter AC
 • Lid raad van toezicht Lange Land Ziekenhuis, lid financiële auditcommissie

Jaarlijkse beloning: € 8.500 (excl. 21% BTW).

 

Mevrouw R. de Wit

Rieneke de Wit (1958) is al ruim 20 jaar bestuurlijk actief in de zorg. Op dit moment is zij bestuurder van het Centrum voor Consultatie en Expertise, een organisatie die zich richt op het adviseren bij complexe zorgvragen waarbij zorgprofessionals vastlopen. Daarnaast heeft zij ruime ervaring als bestuurder en toezichthouder van verschillende zorginstellingen, van GGZ tot ziekenhuizen. Rieneke de Wit woont in Almere en kent het wel en wee van onze stad goed.

Overige functies

 • volgt

Jaarlijkse beloning: € 8.500 (excl. 21% BTW).

 

Mevrouw J. Haanstra

Johanna Haanstra (1956) heeft zowel ruime bestuurlijke als politieke ervaring. Sommige Almeerders zullen haar nog kennen uit de tijd dat zij wethouder was in Almere (2002-2010). Na haar periode als wethouder is zij bestuurlijk en als toezichthouder aan de slag gegaan in het maatschappelijk veld. Haar ervaring is groot en divers. Zo is zij bijvoorbeeld lid van de programmacommissie van het Nationaal Programma Ouderenzorg van ZonMw en voorzitter van de onafhankelijke urgentiecommissie woonruimteverdeling in Almere.

Overige functies

 • volgt

Jaarlijkse beloning: € 8.500 (excl. 21% BTW).