Personeelssamenstelling Archipel per 1 oktober 2017

Aantal medewerkers112
Totaal aantal FTE65,59

Aantal FTE zorg

niv. 1: 4,91

niv. 2: 11,13

niv. 3: 20,72

niv.4: 6,55

niv. 5: 1,03

44,34
Aantal FTE in opleiding7.39
Aantal FTE facilitair10.52*
Aantal  FTE ondersteunend3.34
Aantal stagiaires 201645
Aantal vrijwilligers156

 

Toelichting op bovenstaande cijfers

  • Er is 24/7 een verpleegkundige in Archipel  aanwezig. Indien, wegens ziekte hier niet aan kan worden voldaan, wordt er een beroep gedaan op de wijkverpleging.
  • Tijdens piekmomenten is er altijd meer dan 1 verzorgende aanwezig op de verschillende afdelingen
  • Er is altijd een zorgmedewerker in of rond de gezamenlijke woonruimte aanwezig.
  • (Para)medisch personeel is niet in de formatie van de locatie opgenomen.
  • Per locatie worden geen in- en doorstroom cijfers geregistreerd.
  • Ratio personele kosten versus de opbrengsten volgens de begroting max. 62%

*De hoge formatie facilitair heeft te maken met het restaurant wat naast een restaurant voor bewoners ook een buurtfunctie heeft.